23 feb: Gammastrålningsastronomi Skriv ut E-postadress
2017-02-12 13:27

 

 

kallelse-logo2016
Möte torsdag 23 februari kl 19.00

 

Högenergetisk gamma-astronomi

ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE inbjuder medlemmar och alla andra intresserade till månadsmöte nr 424. Fritt inträde.

Jorden träffas hela tiden av ett stort flöde av kosmisk strålning från universum. Strålningen utgörs främst av laddade partiklar – som proto­ner och lättare atomkärnor – men en viss del är gamma­strålning som kan ha extremt hög energi.

När gammastrålning eller kosmisk strålning med högenergi kommer in i jordens atmosfär, ger den upphov till en skur av sekundära partiklar. En del av dessa
partiklar träffar jordytan och ingår i den bakgrundsstrålning vi alla utsätts för.

Docent Yvonne Becherini forskar i astropartikel­ fysik vid Linnéuniversitetet i Växjö, där man bland annat studerar kosmiska partiklar samt vilken betydelse de har i universum. Man använder detektor­ teknik som installeras antingen på jorden eller på
satelliter. Markbaserad teknik är ett relativt ungt forskningsfält med avsevärd vetenskaplig potential.
 

Tid: Torsdag 23 feb kl 19.00

Plats: Hörsalen, Tekniska museet, Malmö. Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen (Malmö busslinjer 3 och 7, "Tekniska museet"). Ingång på husets västra kortsida, skyltad  SKÅNSKA INGENJÖRS­KLUBBEN.


PROGRAM


1. 
Föreningsnyheter: Påskutställning, historiska klubben, gymnasistprojekt, ansökan, valberedning, nyanställning, m m.
2. Vad gör man på ESO i Chile? Skypeintervju från andra sidan jorden med Dainis Dravins i Santiago och med Anders Nyholm på ESO-observa­toriet på La Silla.
3. 
Tre minuter Lundmark. Ulf R Johansson
4.  Möte för amatörastronomer. SAAF arran­gerar möte och Messiermaraton i Sydsverige den 24–26 mars. 
5.  Senaste astronomiskt nytt: Tomas Diez
   . . .    Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg   
6. 
Kvällens föredrag ”Mycket högenergetisk gamma-astronomi”. Yvonne Becherini presenterar aktuell status för forskningsområdet och de pågående projekten vid Linnéuniversitetet i Växjö.
OBS: Föredraget kan eventuellt behöva tidigareläggas till före punkt 2
 

 

Sprid gärna informationen om mötet. Ni som har Facebook, länka gärna till vår hemsida.

Liten påminnelse - har du betalat medlemsavgiften? All information finns här.

 

 Läs mer om oss  på www.astb.se  -  www.tbobs.se - CassiopeiabloggenFacebook