Möten 2018 Skriv ut
2016-12-31 17:31

Sällskapets månadsmöten för våren 2018. Mötena är uppdelade i två hälfter där första delen innehåller kortare punkter av informativt slag. Efter en paus vidtar därefter huvudföredraget. Alla möten är öppna för allmänheten. Förutom månadsmöten planeras successivt ett antal andra mötesaktiviteter. Se våra hemsidor (astb.se och tbobs.se) och nyhetsbrev för mer information.

 

Datum        

Huvudföredrag

Plats

25 jan Dainis Dravins: Tusenfalt skarpare än Hubble – att koppla ihop teleskop för att se stjärn­ytor
Tekniska museet
1 mars
Anders Ynnerman: OpenSpace - Visualizing the Universe Tekniska museet
31 mar
Årsmöte.
Tycho Brahe-observatoriet
26 apr
Jesper Sollerman: Titel kommer
Astronomihuset, Lund
30 aug Under planering  
27 sep Under planering  
25 okt Under planering  
6 dec Under planering  
     

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.