Nr 61 2016

Japaner gör dokumentärfilm om Tycho

Japaner, japaner, japaner… Tack till Jens Vellev, vår hedersdoktor i Lund, som från Århus horisont berättar att han  haft besök av ett japanskt tv-team, som planerar en timmes dokumentär om Tycho Brahe och Johannes Kepler. 

– De var tremand plus en oversætter her på bopælen til optagelser. Det blev til  to 1½ times optagelser. Men der klippes
selvfølgelig MEGET bort.

Efter KB i Köpenhamn väntar i veckan Lund och Ven på besök.

– Program Director hedder Mamoru Ichikawa. Hans lysmand tog mit kamera och to et foto af folkene i arbejde på vores terrasse.

DSC_3314

Tychos förhållande till den tidiga asiatiska astronomin är för övrigt ett intressant ämne i sig. Jag har för mig att de jesuitiska astronomerna i Japan var tidigt ute med hans observationer och världsbild.

Teori i Lund:

9:an stals från en annan stjärna

Grattis till lundaastronomerna Alexander Mustill och Melvyn Davies som tillsammans med en kollega från franska Bordeaux nu uppmärksammas världen över för sin teori:

Att den eventuellt förekommande Planet 9 långt där ute i planetsystemet en gång "stals" av solen under en passage mellan solen och en annan stjärna.

"Is there an exoplanet in the Solar system?" heter rapporten i MNRAS, i vilken diskuteras förutsättningsrna för en sådan kidnappning inom den stjärnhop i vilken solen bildades:

Att mötet måste ha skett över ett minsta avstånd på 150 AU (annars skulle Kuiper-bältet ha påverkats), att planeten som tillhörde den mötande stjärnan måste ligga långt från sin sol och att vissa specifika banförutsättningar även måste gälla.

Under de 100 miljoner år som rådde för solens och solgrannarnas "cluster phase", är det fullt möjligt att dessa bildat planeter med starkt elliptiska banor som kan passa in på fallet med "Planet 9".

En Youtube-film här:

Tutankhamons dolk innehåller järn från meteorit

Järnet i en av de dolkar, som hittades vid pojkkungen, faraonen Tutankhamons mumie, visar sig ha kosmiskt ursprung och härrör från en järnrik meteorit. Italienska forskare har analyset och bekräftat det unika i fyndet.

King-Tuts-Alien-dagger

"Tut" levde åren 1341 f.Kr -1323 f.Kr.

Meteoritnedslag i Småland 1912?

Via astronomiska institutionen i Lund kom en förfrågan, som jag bara kunde vidarebefordra till Hans Bengtsson: Kan verkligen en meteorit ha slagit ner i Småland 1912, i Tingsås socken, och satt fyr på en prästgård? Möjligen trodde jag på ett åsknedslag, men Hans, verksam på SMHI, har kollat i SMHI:s årsbok för 1912 och utesluter åskteorin. Han utesluter också meteoritteorin.

Däremot berättar Hans att kyrkoherden hette – Mozart!

Det är en rolig skröna, som Smålandspostens Peter Ottosson håller på att reda ut. Återkommer!

Wikipedia har dessa svenska nedslag genom åren:

Namn Fall/Fynd Lokal Typ
Ekeby fall, 1939 Ekeby, Skåne stenmetorit
Föllinge fynd (?) Föllinge, Jämtland järnmeteorit
Hallingeberg fall, 1944 Hallingeberg, Småland stenmetorit
Hedeskoga fall, 1922 Hedeskoga,  Skåne stenmetorit
Hessle fall, 1869 Hessle, Uppland stenmetorit
Hökmark fall, 1954 Hökmark, Västerbotten stenmetorit
Lillavirke fall, 1930 Lillavirke, Småland stenmetorit
Lundsgård fall, 1889 Lundsgård, Skåne stenmetorit
Långhalsen fall, 1947 Långhalsen, Södermanland stenmetorit
Muonionalusta fynd Kitkiöjärvi, Norrbotten stenmetorit
Näs (Vårvik) fall, 1907 Näs, Dalsland stenmetorit
Ställdalen fall, 1876 Ställdalen, Västmanland stenmetorit
Ultuna fynd Ultuna, Uppland stenmetorit

Swedish Solar System jagar lämpligt skånskt objekt:

En cool dvärgplanet eller något mera sexigt?

Om SSS, alltså det skalenliga Swedish Solar System (Globen i Stockholm = solen), nånsin skulle slå upp en "station", en markering, i vår närhet, vilken himlakropp skulle vi då använda för att visa på solsystemets enorma storlek? Vi har gnällt på Skånes frånvaro i projektet i ett PAR ÅR. Nu är det nog.

Peter Linde, vår ordförande i ASTB, har räknat på saken och upptäckt att Malmö/Oxie ligger ungefär 68 astronomiska enheter (1 AE = normalavståndet jorden-solen) bort. Finns det nån lämplig himlakropp, som inte redan är upptagen av SSS?

Jag såg i en beräkning att det inre Oort-molnet ansågs börja runt 70 AE ut.

Peter själv har hittat himlakroppen katalogiserad som 2007 OR10 (https://en.wikipedia.org/wiki/%28225088%29_2007_OR10) med en halv storaxel på  67.3 AE. Sannolikt rör det sig om en stor dvärgplanet, men vi vet inte exakt.

Hjälp oss hitta ett lämpligt objekt att  manifestera solsystemets storlek och fantastiska himlakroppar på våra sydvästskånska breddgrader. När vi kommer till skott, hoppas jag att en konstnär får i uppdrag att göra himlakroppen.

310px-EightTNOs

2007:an är ledig!

Mira diskuteras i Uppsala

Om några dagar äger den stora Cool Stars 19-konferensen rum i Uppsala. Några stjärnor som diskuteras här känner även vi i amatörcommunityn till OCH för! Som Mira, Omikron Ceti.

Över 400 astronomer dyker upp vid Fyris. Info här.

Klassiska Zwickybilder

Proveniensen för den klassiska Fritz Zwicky-bilden, som återfinns i en mängd populärvetenskapliga böcker, är lite osäker. Det brukar stå "Zwicky-Stiftung.Ch" i samband med publicering, så det får det göra här också. Vem var fotografen?

zwickysb

Bildkälla: zwicky-stiftung.ch

Från samma källa och samma fototillfälle finns ett par andra bilder på den karismatiske, kontroversielle och säkerligen svårhanterlige schweizbulgaramerikanen, en av 1900.talets stora banbrytare (supernovor, mörk materia, neutronstjärnor m m).

images

Men han kunde också se glad och avslappad ut:

fz_froehlich

Zwicky-Stiftung finns här på nätet.

Ibland nämns faktiskt också Caltechs digra archive och en fotograf vid namn Floyd Clark. Sökning pågår!

Kommentarer inaktiverade.