bild-kallelsesmMötet den 25 september  handlar om resor till stjärnorna. Är det bara science fiction eller finns det en realistisk möjlighet att genomföra en sådan resa?  Sciencefiction-gurun Bertil Falk berättar om fantastiska rymdskepp från litteraturen och sällskapets ordförande Peter Linde ger oss en del hårda fakta om tekniska problem och lösningar. Varför alls göra resan och vilka resurser krävs?

nedslagDen 30 jan får vi höra om ett alldeles nytt forskningsområde; astrogeobiologin. Prof Birger Schmitz berättar då om forsk-ningen vid det nya special-designade astrogeobiologiska laboratoriet i Lund. Där är det möjligt att rekonstruera vilka olika typer av meteoriter som fallit på jorden under dess historia. Detta ger nytt ljus över olika händelser i solsystemets historia och till livets historia på jorden.

secondColumnVårt ordinarie möte 1 november äger rum i Lunds stadsbiblioteks atriumgård - start kl 19 med sedvanliga föreningsnyheter och kortnyheter. Föredragshållare är vår egen Ulf R Johansson som berättar om "Strindberg och astronomin". Ett spännande, bitvis outforskat ämne - 2012 har varit "Strindbergsindustrins" stora år.

aliens

 

 

Höstsäsongen startar den 30 aug kl 19 med sammanträde på Tycho Brahe-observatoriet. Mikrobiologen och medlemmen Leif Peterson håller föredrag på temat  Liv i Universum - en konklusion, där han kommer diskutera möjligheterna till kommunikation med andra civilisationer och besök i andra solsystem.