Bli medlem i Tycho Brahe-sällskapet

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe är Sydsveriges största och mest aktiva astronomiförening med en rad olika aktiviteter, så väl för medlemmar som för allmänhet och skolor. Åtskilliga av dessa görs på Tycho Brahe-observatoriet, som drivs av sällskapets medlemmar och är ett av de mest aktiva amatörobservatorierna i landet.

  Personlig Familj
Två vuxna med barn t o m 15 år.
Ung / studerande
t o m 25 år.
Budget
Du får Sveriges ledande astronomitidskrift Populär Astronomi hem i brevlådan
Du kan medverka i aktiviteterna på Tycho Brahe-observatoriet
Du kan följa våra spännande populärvetenskapliga föredrag
Du erhåller föreningens nyhetsbrev
Du kan låna hem teleskop
Du erhåller föreningens kallelser
epost

epost

epost

epost
Du kan låna böcker ur vårt unika astronomiska bibliotek
Du kan delta i specialarrangemang och årligen arrangerade studieutflykter
Du blir automatiskt medlem i Svenska Astronomiska Sällskapet
Hela familjen kan delta i alla aktiviteter
Ni får rabatt på observatoriets barnverksamhet

Medlemsavgift kan betalas via Swish 123 148 23 30 eller plusgiro 3 97 50-5.

Om du har frågor eller kommentarer till medlemskap i ASTB, är du välkommen att kontakta sekreteraren@astb.se.