Nr 22 2015

Tråkiga nyheter från Ven:

Nedgång noteras för Tycho Brahe-minnena

Skånska Dagbladet, den förnämliga morgontidningen, berättar i dag (21.2) att Tycho Brahe-museet på Ven går med minus och att kulturnämnden i Landskrona  i år höjer inträdespriset.  Kulturpolitikerna hoppas också på krafter utifrån som kan gå in och  se till att lönsamheten förbättras. I fjor slutade, trots kommunens bidrag och en förhoppning om 100-procentig täckningsgrad genom entréavgifterna, täckningsgraden på bara 75 procent. Inte bra!

TBraheMuseum5_CMYK

Institution i kris? Bildkälla: Tycho Brahe-museet, Ven

☹ Det är för tidigt att ha några deciderade synpunkter på vad som bör göras. Borde inte Tycho Brahes Ven i själva verket upphöjas till ett av Unescos världsarv (se W-bloggen Nr 100 2013) och pengaflödet garanteras av den svenska och danska staten i skön förening? Kortsiktigt hoppas Landskronapolitikerna på hjälp från Region Skåne.

☹ I fjor gick verksamheten back med 300 000 kr, ett EU-bidrag inom Leader-sektorn uteblev och antalet besökare sjönk (minus 9,4 procent jämfört med 2013).

images

☹ Överhuvud taget känns en del saker märkliga med Tycho Brahe-minenna. Utan ansvar är inte de krafter (Riksantikvarieämbet? Landskrona kommun?), som från början lät stängsla in Uranienborgområdet. Med ett övergripande samdanskt/svenskt/skånskt ägande borde TB-minnena vårdas som de klenoder de är i inom vetenskapshistorien. Nu höjs i stället entrépriserna för vuxna (80 kr) och studerande (60 kr) – de som är under 15 går fotsättningsvis dock in gratis.

☹ Socialdemokraterna reserverade sig mot entréhöjningarna, står det att läsa i senast offentliggjorda protokollet från kulturnämnden. Plus för det!

☹ Vi får med gemensamma krafter följa vad som är på gång ute på Tychos ö!

☹ Kan  inte nån alert politiker inom Nordiska Rådet agera?

Männen från MARS

Fem grånade, till 4/5-delar skäggiga men framför allt edsvurna män med förflutet i MARS (Malmö Astronomi- och Rymdfartssällskap) syntes härom kvällen på Ölcaféet i Malmö och högst på dagordningen stod – nostalgi! Minnen. "Det var annorlunda förr." "Vad hände med han?". "Vad hände med hon?" "Så var det inte alls, så här var det….". "Utställningen på bibblan fick mig att gå med i MARS…" "Vi var nog lite lillgamla, i alla fall ni andra." "Skål tamejfan!"

2015-02-20 (3)

Foto: Ölcafeet

Utan fr v Göran Lilja (då med efternamnet Andersson), Leif Petersson, yours truly, Peter Linde och Carsten Nilsson  hade nog dagens ASTB-community inte sett ut riktigt som den gör.

Med från Stockholm hade Carsten med sig akter till TBO-arkivet från ARS/MARS första storm- och drängtid på 60-talet.  En som visade sig synnerligen aktiv i våra stencilskrifter var – Leif Andersson, vår berömde medlem, 10 000-kronorsvinnare i astronomi i tv och sedan NASA-forskare med mera i USA tills han alldeles för tidigt gick bort.

Anders Skype-föreläste

I samband med  våra halländska vänners årsmöte, Skype-föreläste vår tidigare ASTB-vice Anders Nyholm för dem om sitt specialgebit – supernovor.

Årsm-2015-02-17_02

Bildkälla: Hallands Astronomiska Sällskaps hemsida

Kometbanor jagas på nätet

Nu spökar kometen 17P/Holmes igen. Det är Anders Nyholm som tipsar om en artikel kallad " Searching for comets on the World Wide Web: The orbit of 17P/Holmes from the behavior of photographers", hur forskare kunnat använda 1000-tals  amatörbilder via Yahoo och dammsugit internet på bilder av komet Holmes och sedan på sannolikhetsväg försökt begränsa kometens bana utifrån detta väldigt spretiga material. Och lyckats!

Artikeln har flera fina illustrationer som visar hur kometastronomerna jobbat fram sina resultat, hur de granskat flickr-arkivet, mätt pixlar och varför det, var i sina bilder amatörerna låtit kometen placeras, den exakta tiden för fotografierna, jämfört med JPL-koordinater m m.
 
oocometfind
Bildmaterialet härrör från Holmes-kometens uppträdande 2007-2008. Anders hoppas att materialet kan inspirera vår nya astrotografer, som ju utbildar sig på TBO  hos Peter Larsson och Håkan Barregård; så många nya har dykt upp att Håkan Barregård börjar om från början kommande fredag kväll. Det finns också en fb-grupp som fångat upp intresset.

Solnära stjärnor – igen!

Ännu en rapport har lämnats, denna gång från polska astronomer, om stjärnor som tidigare passerat solen i ett fall så nära som 0,22 pc. Astronomerna tror med viss rätt att nya data från Gaia-sonden kommer att ge oss mängder av ny, korrektare, viktig info.

Nära solen-komet överlevde!


De senaste dagarna (18-20 febr) har SOHO-forskarna och -teknikerna med spänning följt en liten minikomet eller kometspillra närmande till solen. SOHO 2875 är en så kallad "non group comet", den tillhör ingen känd kometfamilj – och den överlevde uppenbarligen sin passage nära solen!
 
SOHO_C3_comet_box
 
Klassificeringen SOHO 2875 betyder att detta var solsondens 2875:e kometupptäckt!
 
SOHO_C3_Comet_C2times-1
 
Bildkälla: NASA/SOHO

Rädda vår planet…

… släng skiten – ja, var?
 
Earth_Day_MarathonNC []wtmk
 
Tack till Lars Olefeldt som fyndat motivet.

Kommentarer inaktiverade.