Nr 119 2016

24 oktober, 2016

Radioastronomin tar nya kliv i Afrika

På torsdagkväll (27.10) underhåller Onsala-professorn  Cathy Horellou oss på ASTB-mötet (info här) på temat "Radioastronomi i Afrika". De som redan nu vill fuska i ämnet, rekommenderas bl a denna artikel från i fjor  av Cathy och några av hennes kolleger där vi kan läsa om SKA-projektet och ett afrikanskt land som snart kommer att göra sig påmint inom den radioastronomiska sfären:
Ghana.

En 32-meters skål (surplus från en nerlagd antenn för satellitkommunikation kallad  Kuntunse Intelsat Satellite Communication Earth Station) håller på att rustas upp och kommer att ingå i African Very Long Baseline Interferometry (VLBI) Network (AVN) liksom European VLBI Network. Ghana förutsätts bli värd för en station i en kommande SKA Phase 2-uppföljning.

satellite-ghana

Bildkälla: Ghana Cosmos Diary

Det påpekas, att från Ghana, som ligger 5 grader norr om ekvatorn, kan hela Vintergatan studeras liksom nästan hela himlavalvet, både norra och södra. Plus för Ghana är samtidigt tillgången till underjordisk kabelelektronik, som förbinder kontitentens västra och östra delar, med hopp om större bandbredd, snabbare internet m m.

bernardwithdegree

Bernard Duah Asabere.

Huvudförfattaren till artikeln ovan heter Bernard Duah Asabere. Bernard är från Ghana, men han har varit doktorand vid University of Johannesburg. Blev doktor för inte så länge sen! Cathy har varit hans handledare här i Sverige och han kommer att bli chef för det nya radioastronomiska observatoriet i Ghana. 

13528859_1204302086276133_8334571103544323714_n

Cathy håller även ett vakande öga över fysiken på Chalmers. Här med en annan kollega… Foto: Gwenaelle Black. 

Astronomin inne i Yorkshire

Lundaförfattaren K Arne Blom med hustru Karin är stora älskare av Yorkshire  i England – naturen och kulturen – och berättar att i lgrevskapet, som fostrat flera astronomer (Fred Hoyle t ex), finns i dag inte mindre än 17 astronomiska sällskap "typ" vårt eget. I framkanten ligger Huddesfield Astronomical Society, som förfogar över ett eget observatorium liksom West Yorkshire Society.

Nöden är uppfinningarnas moder. Observatorier har inrättats i övergivna andra världskrigs-byggnader, takkupoler rån gamla silos är väldigt användbara, traktoraxlar och utblåsningsrör går alldeles utmärkt att använda till teleskops monteringar. Fem av sällskapen har egna observatorier och alla bedriver utåtriktad verksamhet.

Senast stod det om föreningslivet i tidskriften Dalesman, septembernumret, 2016.

Copyright: Yorkshire Standard

Gammalt och nytt i Huddersfield: Silotak som kupol – försedd med solceller överst!

Nya stjärnhopar hittade i solens närhet

Nio nya öppna stjärnhopar har upptäckts i solens närhet i Vintergatan. Åldersspannet 70 miljoner är . 1 miljard år, avstånden 200-500 pc.

Uranus har fler småmånar?

Fortfarande genererar Voyager 2-farkosten nyheten. Vid Uranuspassagen 1986 studerades Uranus alfa- och betaringar, och störnignar i ringarna tyder på förekomsten av minst två småmånar ("moonlets").

Bildkonst på hög nivå

Plötsligt så blev jag nyfiken på fenomenet med målande astronomer, alltså astronomer som är hobbykonstnärer. Lite grand har intresset med läkare att göra, många medicinare är både duktiga musiker och hanterar paletten med bravur.

Men astronomer? Jag lät frågan gå vidare till vännerna på astronomiska institutionen i Lund och Eva Jurlander, med hjälp av Dainis Dravins, har hittat ett exempel: Helena Uthas, som pluggade astronomi i Lund och som ställde ut på Aurora i lärdomsstan 2004. Tack för tipset till Eva och Dainis!

1

Orionnebulosan i konstnärsljus. Ill:Helena Uthas

Inför Aurora-utställningen "Between Earth and Sky" målade Helena  som besatt, och vid vernissagen var inte ens alla oljorna riktigt torra.

Samtidigt tipsar mig Carl-Olof Börjeson om boken Osäkra rum – Tolkning, omtolkning och feltolkning i konsten (Atlantis), skriven av Hans Henrik Brummer. Redan i "företalet" diskuteras förhållandet mellan astrofysik och bildkonst, hur det forskande intellektet ställs på prov inom båda disciplinerrna, inte minst när det gäller tidsfaktorn. "Det ligger en svårbestämbar melankoli i vissheten att det ljus som kommeer från stjärnorna är gammalt, Likaså i mötet med konstens bräckliga föremål – de kommer från världar med betydligt trängre tidsmått men icke desto mindre avlägsna.

Dino slog skallen i månen

Lars Olefeldt har hittat denna engelska text på nätet:

"Scientists have shown that the moon is moving away at a tiny, although measurable distance from the earth every year. If you do the math, you can calculate that 85 million years ago the moon was orbiting the earth at a distance about 35 feet from the earth surface.
This would explain the death of the dinosaurs – the tallest ones, anyway."

Stackars Jan Långben bland the dinos!

Fuglesang gästade "travlarna" och sjöng egna snapsvisor

Travellers´ Club i Malmö, där Knut Lundmark en gång var medlem, har ju hedrat Christer Fuglesang med ett hedersledamotskap, och därför var också vår förste astronaut i Malmö i lördags för att prata för den 80-årsjubilerande klubben. Själv kan han i december fira 10 år som rymdresenär!!!
- Utgångspunkten var det föredrag han brukar hålla. Om hur det kom sig, förberedelser, träning rymdresorna ett och två. Bilder på en stooor skärm. De är ju fantastiska och han pratar själv så lätt som en fjäder. Mycket trevligt. Manusfritt, givetvis.  Följt av en begåvad frågestund, påpekar en av de närvarande, Gunnar Bernstrup.
- Esrange fyllde 50 samma dag och dit var han också inbjuden men föredrog vårt lilla möte.Och han fick också möjlighet att frejdigt framföra egenskrivna – åtminstone texten – snapsvisor.

uteochreser

Bildkälla:https://gunnarbernstrup.wordpress.com/

Det var högt i taket på Rådhuset i Malmö under jubileumskvällen, så ingen kommer ihåg hur Fuglesangs snapsvisor löd. Kanske som denna (mel "Blinka lilla stjärna där")?

Hinka lilla pärla där

du är inte till besvär.

Jag är packad,

du är grann

är du kvinna eller man?

Hinka lilla pärla där

Jag vet inte vem jag är.

Nr 118 2016

20 oktober, 2016

"Närsynt" ESO-studie av Eta Carinae-dubbeln

En internationell forskargrupp har använt Very Large Telescope Interferometer för att observera dubbelstjärnan Eta Carinae i större detalj än någonsin tidigare. De upptäckte nya och oväntade strukturer inuti stjärnsystemet, bland annat i området mellan de två stjärnorna där vindar med extremt höga hastigheter kolliderar. Den nya inblicken i detta gåtfulla stjärnsystem kan leda till bättre förståelse av hur de tyngsta stjärnorna utvecklas.

ESO:s pressmess här.

eso1637a

Ett forskarlag som leds av astronomen Gerd Weigelt vid Max Planck-institutet för radioastronomi (MPIfR) i Bonn, Tyskland, har använt Very Large Telescope Interferometer (VLTI) vid ESO:s Paranalobservatorium för att ta en unik bild av stjärnsystemet Eta Carinae i Carinanebulosan.

Denna bjässe till dubbelstjärna består av två massiva stjärnor som går i bana omkring varandra. Båda stjärnor är mycket aktiva och alstrar vindar med hastigheter på uppemot tio miljoner kilometer i timmen. Det är först nu som man kunnat studera det turbulenta området mellan de två stjärnorna där vindarna kolliderar.

 Vi vet nu att utbrottet på 1830-talet orsakades av att den större av stjärnorna kastade ut enorma mängder gas och stoft under en kort tidsperiod. Då skapades de två karaktäriska loberna som utgör Homunculusnebulosan och som idag omger stjärnorna. Den kombinerade effekten av de två stjärnvindarna som i hög hastighet brakar in i varandra ger upphov både till temperaturer på uppemot flera miljoner grader och intensiv röntgenstrålning.

Det centrala området där stjärnvindarna kolliderar är jämförelsevis mycket litet – dess utsträckning är ungefär en tusendel av storleken på Homunculusnebulosan. Därför har varken markbaserade teleskop eller rymdteleskop kunnat observera det i detalj. Men nu har forskarlaget använt den kraftfulla upplösningsförmågan hos instrumentet AMBER på VLTI för att för första gången blicka in i denna våldsamma miljö. En smart kombination av tre av hjälpteleskopen vid VLT – en interferometer – ger tio gånger bättre upplösning än ett av VLT:s enhetsteleskop. Resultatet blev den skarpaste bilden hittills av systemet och dessutom oväntade insikter om dess interna struktur.

En snygg inzoomning på Youtube har du här:

– Vår dröm har förverkligats eftersom vi nu kan få till extremt skarpa bilder i infrarött ljus. VLTI ger oss en unik möjlighet att förbättra vår fysikaliska förståelse av Eta Carinae och många andra viktiga objekt, säger Gerd Weigelt.

Förutom bilderna har man kunnat bestämma de intensiva stjärnvindarnas hastigheter  tack vare spektralobservationer från kollisionszonen. Med hjälp av dessa hastigheter kan forskarlaget producera mer pålitliga datormodeller av detta fascinerande stjärnsystemets innanmäte. Detta kommer att bidra till en bättre förståelse för hur extremt massiva stjärnor av det här slaget förlorar massa under tiden som de utvecklas.

9:an får stöd

Nya beräkningar ger ytterligare stöd till teorien om en nionde planet ute i Kuiper-bältets mörkaste delar.

Förmodad massa 10 ggr jordens, förmodad omloppstid runt solen 17 000 år, förmodat avstånd 660 au (1 au = medelavståndet jorden-solen).

ccording to the researchers' calculations, such a hypothetical planet would complete one around the Sun roughly every 17,000 years and, at its farthest point from our central star, it would swing out more than 660 astronomical units, with one AU being the average distance between the Earth and the Sun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more at: http://phys.org/news/2016-10-evidence-ninth-planet-roaming-solar.html#jCp

Ambassaden i Zagreb bjuds in

Även ambassaden i Zagreb är inbjuden när Knut Lundmark-vännen Goran Ivanicevic 26 oktober ska föreläsa i den kroatiska huvudstan för astronomiintresserade om det stora vintergatspanoramat, tillkommet på 50-talet på Lunds obsis.

Enslingen på Bockön

En av de märkligaste, ja kanske den mest udda personen i vår svenska amatörastronomi var den fattige stjärnintresserade August Mattson, kallad "Enslingen på Bockön". Våra astronomihstoriker Johan Kärnfält och Gustav Holmberg lär ha med honom i sin kommande bok, men inte bara det: Christian Vestergaard tipsar om att två glada amatörfilmare och lokalhistoriker nu även gjort en film om honom – premiären spikad till 19 november 2016 i Östansjö Folkets Hus.

Om enslingen aka "Gubben Mattson" har Johan skrivit bl a här. Där framgår att Mattson stått i brevkontakt med sin guru, Camille Flammarion i Paris.

032wyzvgniqx

Enslingen i skådartagen.

Månsmällen förklarar Dinos massdöd?

Schrödinger-bassängen – centrerad på koordinaterna 75°S, 132.5°E på månens baksida – har 320 km:s diameter och har specialstuderats av ett team astronomer. Målet: Att försöka förstå hur nedslaget som utrotade dinosaurierna gick till. Ringbergen i Schröderingers mittdelar påminner om resterna efter nedslaget på jorden, i rapporten kallat "K–T Chicxulub impact crater". Månytan vändes ut och in.

Förhoppningsvis ska vi så småningom få ner prover från Schrödinger för analyser i de jordiska labben.

ncomms13161-f1

Schrödinger-bassängen har svaret på dinosauriernas massdöd? Bildkälla: http://www.nature.com/articles/ncomms13161#f1

Vad hände med Schiaparelli?

Kontakten med den ESA/ryska Marslandaren Schiaparelli bröts i samband med landningen 20.10, och trenden håller i sig: Mars är inte ryssarnas starkaste gren.

schiaprelli-site-animation-f

Olycksplatsen fotograferad "före" och "efter" av NASA:s Mars Reconnaissance Orbiter, 19 och 20 oktober.Bildkälla:
NASA / JPL / MSSS

Göteborgsvits

- Det är bara de bästa astronauterna som får åka till rymden. Det är därför man satt´eliten där.

laughing-smiley-267

Upphovsman? Inte jag. Gissa två gånger…

Nr 117 2016

17 oktober, 2016

Newtons äpple som konst

Tack till konstnären Johan Österholm, som låter oss tjuvtitta på hans verk som ska visas på Edstrandskas stipendiatutställning  (öppnar den 27 oktober på Galleri KHM, Ystadvägen 22 A, Malmö).

Johan är, som jag skrivit tidigare, lidelsefullt fascinerad av vår vetenskap och vår astronomihistoria och har besökt TBO. Denna gång är hans fokus på Newtons äpple (The Beauty of Kent) .

- Äpplet har preparerats med en ljuskänslig emulsion som sedan exponerats med ett NASA-negativ från stjärnan Mira A eller Beta Centauri, båda belägna på ca 350 ljusårs avstånd från jorden – lika lång tid som passerat sedan Newton såg äpplet falla i sin trädgård i Lincolnshire.

- Jag kommer att visa de två större äpplena, Enlightened Bloom (med svart respektive vit bakgrund) på stipendiatutställningen, avslöjar Johan.

enlightenedbloom_01enlightenedbloom_02

 

luminousbud_01

luminousbud_02

Johan är en av "oss" inom den astronomikulturella sfären.Vi återkommer till honom. Under tiden finns hans hemsida här: http://www.johanosterholm.se/

Ur hemsidan framgår att efter Malmö väntar Reykjavik på Johan.

johanosterholm

Johan har studerat på Malmö konsthögskola. Nu har han fått ett flott stipendium. Grattis! Foto: Privat

Vad kunde hänt Harry Martinson?

Mer kultur! Tack till ASTB-kompisen Klas Hyltén-Cavallius, som tipsar om ett inlägg på DN:s "Namn och Nytt"-sida i söndags. Där framgår att Martinson var nära att bli överkörd av tåget i Gnesta mitt under förarbetet på Aniara. Men stinsen Melin varnade honom innan snälltåget kom.

Schiaparelli landar 19 oktober

Nu (= 17 okt) är det bara dygn kvar innan ESA:s Schiaparelli-sond förväntas dansa ner på vår röda grannplanet. Info här.

Sombreron nu på rätt avstånd

Få av oss visste väl att Sombrerohatten, M104, utgjorde ett problem för yrkesastronomerna, men nu vet vi bättre: Först nu har avståndet kunnat fastställas någerlunda korrekt. Avståndet har svajat betänkligt mycket tidigare.

I skolböckerna framöver bör stå att avståndsmodulen rör sig om 29.90+/-0.03+/-0.07, avståndet till 9.55+/-0.13+/-0.31 Mpc.

1280px-m104_ngc4594_sombrero_galaxy_hi-res

Bildkälla: ESA/NASA/HST

Ny kometteori

Det kan mycket väl vara så, att bakom plötsliga utbrott på kometer ligger inte inre krafter utan yttre: Laviner och kollapser på de spröda ytorna sätter igång processerna.

Schroeters obsis återuppvaknat

Tack till Arne Lindengard som berättar att i Sterne & Weltraums senaste nummer finns en artikel för den astronomihistoriskt intresserade nörden: "Ein historisches Großteleskop ist wiedererwacht: Johann Hieronymus Schroeter und die Sternwarte in Lilienthal".

- Detta återuppväckta observatorium  kan man besöka och mer info om hur finns i en faktaruta till artikeln.

Websajten (kollas t ex fliken Presse)  här: http://www.telescopium-lilienthal.de/

Youtube-filmkortis här:

Här går det undan!

Dvärgplaneten Haumea har en måne, som utmanar expertisen: Den sannolikt mycket ovala månen snurrar ett varv runt sin egen axel på 9,8 timmar – 120 ggr snabbare än varvet runt moderplaneten…

Ingen ironi över påvens Skånebesök

Nä, det får vara så. Jag tänkte skriva något elakt och ironiskt om påven Franciscus och hans besök i Lund/Malmö, men jag avstår. Argentinaren verkar sköta sitt jobb som Guds ställföreträdare inom det katolska lägret. Han är välkommen till den akademiska bondbyn och den nya lärdomsstan.

Här en mosaik över andra påvar:

pope_vatican_observatory_med

Bildkälla:nätet

Det har gått drygt fyrahundra år sen Giordano Bruno brändes på bål för att han trodde på ett oändligt universum och knappt lika länge sen Galileo Galilei fick husarrest för den heliocentriska världsbilden. PR-katastrofer för Rom den gången! 

Vatikanen har i dag egna supermoderna astronomiska institutioner, som arbetar i framkanten av kosmologi, exoplaneter m m.

Efter katolska kyrkans katastrofala inledande 1600-tal visade sig därefter jesuiterna vara duktiga astronomer, de spred rentav heliocentrismen i Asien, och efter en och annan backlash är till och med dagens påvar för Big Bang-teorin och kanske, kanske även för idén om ett multiversum. Vad lundabesökaren Franciscus tänker i sitt hjärta: Only his God knows!