Föreningens historiaPer-Åke Björklund 100 år Skriv ut E-postadress
2013-10-07 07:38

påb100 4sm

7 oktober 1913 föddes Per-Åke Björklund, mångårig ordförande i Tycho Brahe-sällskapet och den drivande kraften bakom uppförandet av Tycho Brahe-observatoriet. En delegation från styrelsen högtidlighöll 100-årsdagen med att lägga en blomma på Per-Åkes grav. 

Läs mer...
 

Under denna avdelning finns lite information om sällskapets historia. Avsikten är att successivt bygga ut denna information.

 
Lite historiska data Skriv ut E-postadress
2009-01-14 21:48Sällskapet bildades 1937 på initiativ av Lundaprofessorn Knut Lundmark. Syftet var att popularisera astronomin hos allmänheten. Sällskapet har idag närmare 200 medlemmar, framför allt i Sydsverige.

Läs mer...
 
Sällskapets huvudföredrag 1975-2014 Skriv ut E-postadress
2014-11-16 22:31

Vår förre sekreterare, Kjell Werner, har sammanställt en lista över de huvudföredrag som har hållits på sällskapets möten från 1975 fram till 2014. Fler detaljer om mötenas innehåll de senaste åren finns i våra verksamhetsberättelser.

 

Senast uppdaterad 2015-12-15 15:30
Läs mer...
 
Studieutflykter sedan 1978 Skriv ut E-postadress
2013-03-07 12:39

Kjell Werner har sammanställt en lista över de utflykter som har som gjorts i sällskapet möten från 1978 fram till 2012. Fler detaljer om studieutflykterna de senaste åren finns här.

Läs mer...
 
Lundmarksymposiet 2007 Skriv ut E-postadress
2010-10-12 12:36

2mini-070421_ASTB70_01Den 21 april 2007 firade sällskapet sitt 70-årsjubileum i Lundmarksalen, Astronomihuset, Lund. 70-årsjubileum. Det skedde i form av ett endagsseminarium om sällskapets och dess grundare professor Knut Lundmark. 58 personer deltog i symposiet. Delar av symposiet spelades in i en unik videoinspelning.

Läs mer...