Styrelsen

Sällskapets styrelse för 2015

# Namn Befattning Telefon Mobil Fax
1 Peter Linde Ordförande 046 - 14 93 56
2 Andreas Svenning Vice ordförande
3 Mirja Markkula Sekreterare 073-6974009
4 Karl Palm Skattmästare
5 Peter Larsson Observatorierepresentant
6 Kjell Westman Observatorierepresentant
7 Olle Frykstam Ledamot
8 Anders Nilsson Ledamot
9 Hampus Nilsson Ledamot

Broschyr

TEST

Gatuastronomi