Under dessa flikar finns diverse information, i allmänhet som PDF-dokument.

Sällskapets aktiviteter riktar sig både till medlemmar och till allmänheten och omfattar bl a följande:

 

  • Mötesverksamhet med spännande och populära föredrag

  • Studieutflykter till astronomiskt intressanta platser

  • Amatörastronomisk verksamhet tid Tycho Brahe-observatoriet

  • Visningsverksamhet vid Tycho Brahe-observatoriet

  • Information och nyheter via nätet

Övriga flikar under detta menyval visar exempel på senare tids verksamhet.