Sällskapets fysiska månadsmöten har sedan mars varit inställda p g a pandemin. Istället har vi aktiviteter på nätet via olika Zoom-möten.   Se våra hemsidor (astb.se och tbobs.se) och nyhetsbrev för mer information.  Hösten 2021 hoppas vi återkomma även med fysiska möten. Planerade mötesdatum syns nedan.

Datum

Huvudföredrag

Plats

26 augusti    
30 september    
28 oktober    
2 december    

 

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras normalt amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.