Sällskapets månadsmöten är en viktig ryggrad i vår verksamhet. De sker normalt sista torsdagen i varje månad, med uppehåll under sommarperioden maj-juli.  Möten hålls växelvis i Malmö eller i Lund. Mötena varar normalt ca 2½ timmar och är uppdelade i två delar med en kaffepaus i mitten. Första delen innehåller korta punkter, ofta astronomiska eller rymdfartsnyheter, visning av medlemmars egna astrobilder, mm. Efter pausen har vi ett föredrag, ca 45 min, där en inbjuden föredragshållare, ofta en aktiv forskare, berättar om sin verksamhet och sina resultat. 

Under de senaste åren har mötena varit av hybrid-karaktär, dvs med en möjlighet att deltaga via plattformen Zoom. Därvid spelas också mötena in och kan ses i efterhand på vår Youtube-kanal. Information med dagordning till mötena skickas i god tid till medlemmarna och de annonseras också efterhand på vår hemsida astb.se Läs också våra publicerade nyhetsbrev för mer information.  

Ute på Tycho Brahe-observatoriet arrangeras normalt amatörastronomikvällar och klubbkvällar och solgruppen träffas vid ett antal tillfällen. För närmare information se Tycho Brahe-observatoriets egen hemsida, speciellt kalendern.

Klicka här för våra sammanfattningar av månadsmötena fr o m 2009! Och här för att börja se våra inspelade möten!