Tycho14 juni gjorde vår historiska gruppering inom ASTB, Historiska klubben, sin första fysiska utflykt sedan Coronan: Målet var tre Tycho Brahe-stationer i Helsingborg, den stad som Tycho utförde en tidig astronomisk observation i och faktiskt en observation som han betraktade utförd ”in patria Helsingburgi”

HistKlubbicon

Sällskapets särskilda intressegrupp för astronomihistoria, "Historiska Klubben", hade ett sammanträde i cyberrymden den 13 mars. Kvällens huvudpunkt var föredraget av Anders Nyholm betitlat "Månens skära och da Vincis blick: Om himlakropparna som platser, före teleskopet".

TorrlösaInom vår förening finns en historisk gruppering kallad "Historiska klubben", som sysslar med vår vetenskaps historia - med stort fokus , oundvikligt, på Tycho Brahe. 12 maj var det dags igen med en utflykt. Kosan ställdes till Torrlösa kyrkogård och kyrka för att bese platsen där Tychos syster Sophie Brahe är begravd. 

domsmHistoriska Klubben hade denna gång valt domkyrkan i Lund som utflyktsmål, närmare bestämt för att bese Horologium Mirabile Lundense, dvs det berömda astronomiska uret. Under Ulf R Johanssons och guiden Anita Larssons ledning fick deltagarna komma uret nära inpå livet. Ulf R rapporterar.