doms

 

domk2Sen några år tillbaka har vi en mycket löst sammanhållen grupp inom vår förening, som sysslar med vår vetenskaps historia, "Historiska klubben". Vi har hunnit med en del genom åren, och nu var det dags för närkontakt med Horologium Mirabile Lundense, det underbara astronomiska uret i Lunds domkyrka.

 

Detta bör man skärskåda minst en gång vart tionde år, tycker undertecknad!

 

Vi var inalles 18 personer på plats, som guidades av domkyrkoguiden Anita Larsson, utbildad historiker. Anita berättade om urets långa historia, påpekade naturligtvis dess anknytning till den kristna tron med dess dagliga och årliga tidstänk. Och visade oss kalendariets alla finesser! Alla välkomnades upp i det lilla urrummet för att få en överblick av spelet inne i tornet med väloljade kugghjul. Länge låg uret fantastiskt nog nermonterat och som skrot på Liberiets vind, där de ömkliga resterna dock upptäcktes och identifierades på 1800-talet av Julius Bertram Larsen. Och nu står det på plats, egentligen felvänt, med ryggen mot ett av de två torn som arkitekten och "byggmästaren" Helgo Zettervall lät uppföra under andra hälften av 1800-talet. Han kom ju också att leda ritandet av Obsis i Stadsparken.

 

domk3År 1923 rekonstruerades uret av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin och det danska urmakarsnillet Julius Bertram Larsen. Från originaluret satte man in några hjul samt den övre urtavlan. Vintern och våren 2010 renoverades uret av den danske urmakaren Søren Andersen, som nyligen även iordningställt några av astronomiska institutionens ur, kunde vår medlem prof Dainis Dravins berätta för oss.

 

Anitas presentation kompletterades förtjänstfullt av vår ASTB-medlem, den i alla avseenden urkunnige Klas Hyltén-Cavallius (initiativtagare till och medförfattare i den senaste boken om uret, Det underbara uret i Lund, Historiska Media). Den restauration och uppgradering av uret som ägde rum på 1920-talet skedde, kunde Klas berätta, tack vare ett strategiskt ingripande av den dåvarande kronprinsen, vår kommande kung Gustav VI Adolf (hertig av Skåne). Theodor Wåhlin. domkyrkoarkitekten, insåg vad som borde göras men talade länge för döva öron i Stockholm. Då kom kronprinsen in i bilden och pläderade för urets iordningsställande,och sen 1923 är den en stor attraktion i domen.

 

Notabelt är att Theodor Wåhlin var en av stiftarna av vårt eget astronomiska sällskap 1937 och att han dessutom agerade ordförande för det samfund för astronomihistorisk forskning, som fanns på Knut Lundmarks tid vid Lunds observatorium.

 

domk4domk1

Efter visningen avtackades Anita med en efter lokalen lämpligt dämpad applåd och lite godis från Malmö Chokladfabrik för att sen hasta vidare till sin kyrkokör i Dalby. Historiska klkubben ses ju "max" en gång per ter min, så vi förtar oss inte. Lite lösa planer finns för vårträffen 2016, men inget är spikat.

Text: Ulf R Johansson    Foto: Peter Hemborg