GretaA

Sällskapets äldsta medlem, Greta Andersson, har avlidit i en ålder av drygt 109 år och var då troligen Sveriges tredje äldsta person. Kanske var hon världens äldsta amatörastronom. Gretas astronomiintresse var nämligen  alltid stort och hon var en trogen medlem. 2007 hedrade hon oss genom att vara med på Lundmarksymposiet där hon mycket livfullt berättade om sina möten med Knut Lundmark.

 

 

 


Sällskapets minnesord, formulerade av sekr Kjell Werner, publicerades i Helsingborgs Dagblad 3 maj 2012:

 

Greta Andersson till minneGreta Andersson var på många sätt en ovanlig kvinna. I intervjuer som gjorts de senaste åren framträder en person med bestämda åsikter, stor humor och ovanliga intressen. I Astronomiska sällskapet Tycho Brahe hade vi länge haft medlemmen Greta Andersson i Helsingborg och inte tänkt mycket mer på det. När jag hösten 2005 kontaktades av henne för att reda ut en fråga om medlemsavgiften, fick jag efter hand klart för mig att hon just skulle fylla 103 år! Eftersom hon fått problem med synen ville Greta Andersson skänka diverse astronomisk litteratur till sällskapet, men naturligtvis fortsätta sitt drygt 50-åriga medlemskap.

 

I en stor artikel i tidskriften Populär Astronomi från 2006 berättade Greta Andersson om sitt livslånga intresse för astronomin, alltifrån den hänförande anblicken av Halleys komet 1910 till de senaste teorierna om universums expansion i samma tidskrift. För Tycho Brahe-sällskapet var det särskilt intressant att Greta Andersson själv träffat Knut Lundmark, den berömde astronomiprofessorn som grundade sällskapet 1937.

 

Vid 70-årsjubileet 2007, som firades i Lund med ett seminarium ägnat åt Knut Lundmarks insatser, deltog 104-åriga Greta Andersson i panelen för att berätta om sina intryck av Knut Lundmark och solförmörkelsen över Sydsverige 1954. "Det ordnades en resa till Gränna för att titta på den totala solförmörkelsen där. Väl däruppe på kvällen höll Knut Lundmark ett föredrag om solförmörkelser. Han hade en enastående förmåga att rycka med sig publiken... trots mulet väder under solförmörkelsen kunde vi se månskuggan som ett svart band vid horisonten i väster komma farande mot oss med hög hastighet och strax var den över oss. Förundrade över detta stod vi blickstilla och efter en stund, förmörkelsen varade ju bara ett par minuter, så ser vi ett ljust band vid horisonten och strax så återkommer dagsljuset. Det var enastående att se."

 

Halleys komet återkommer vart 76:e år, så när Greta Andersson återsåg den år 1986 blev hon en av de inte alltför många som fått se den två gånger. Nu är vår hedersmedlem borta; himlen har tagit tillbaka en stjärna.

 

Kjell Werner, sekreterare i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe

 

 

 

GretaB

 

 

Greta Andersson begravdes i Klippan den 3 maj.

 

Se även:

http://hd.se/familj/2012/04/24/nordvastskanes-aldsta-dod/

http://hd.se/familj/2012/05/03/greta-andersson-till-minne/