Greta Andersson uppvaktad på sin 106-årsdag

Sällskapets äldsta medlem, Greta Andersson, har verkligen blivit firad. Förutom artikel i HD hörde vi att Radio Malmöhus gjort besök med intervju hos Greta. Därvid sjöng man "Ja, må hon leva uti hundrade år", vilket ju kan tyckas vara något taktlöst...

 

ASTB i form av Anders Nyholm och Kjell Werner besökte Greta och fick höra henne berätta om sina upplevelser på ett verkligt underhållande sätt. Nu undrade hon om det inte snart var dags att betala medlemsavgiften igen till ASTB.

 

Greta har gjort astronomin en tjänst genom att i många sammanhang berätta om sitt stora astronomiintresse. 2007 medverkade hon i det Lundmark-symposium som sällskapet arrangerade för sitt 70-års jubileum. Där berättade hon livfullt om sitt möte med en ung Knut Lundmark. En videoupptagning gjordes av denna unika berättelse.