fotokl 2pla

Som ett led i sällskapets 75 års firande har vi skapat en särskild hemsida tillägnad vår grundare, Knut Lundmark. Det är första gången som en svensk astronom uppmärksammas på detta sätt. Hemsidan, som avses att efterhand kompletteras med mer material, innehåller redan unikt material som illustrerar Lundmarks på många sätt märkliga liv.

 

Hemsidans adress är www.knutlundmark.se

 

Bakom hemsidan står medlemmarna Ulf R Johansson, Peter Linde, Peter Larsson, Peter Hemborg och Eva Dagnegård. I ett givande huvudsakligen elektroniskt samarbete har sidan vuxit fram under fyra veckors intensivt arbete.

 

Sidans avsikt är att lyfta fram okända sidor hos Lundmark, ofta illusterade med unika foton och brev. Ur en del böcker som andra har skrivit om Lundmark återger vi centrala delar via s k flippböcker, som underlättar läsprocessen.