IMG 0011smDenna gång fick vi en unik inblick i Gaia-projektet. Gaia är en astrometrisk satellit som nu påbörjat sina observationer i rymden. Professor Lennart Lindegren från astronomiska institutionen i Lund  är en av de ledande vetenskapsmännen bakom projektet och  berättade vad som hittills gjorts efter uppskjutningen.

 

 

Sällskapets tredje höstmöte hölls åter på Tekniska Muséet i Malmö. Kvällens hedersgäst var professor Lennart Lindegren från astronomiska institutionen i Lund. Han berättade om Gaiasatellitens status nu några månader efter uppskjutningen. Trots oväntade problem med spritt ljus och frost från vattenångeutdunstning är det inget tvivel om att satelliten efter genomgångna tester och kalibreringar i rymden kommer att kunna revolutionera många områden inom astronomin. En enorm mängd mätningar av position och rörelse för miljontals rymdobjekt inkluderar allt från närliggande asteroider till avlägsna kvasarer. I förbifarten antar man att ca 20 000 exoplaneter ner till Jupitermassa kommer att kunna detekteras.

 

Kvällen inleddes annars traditionsenligt med föreningsnytt där Ulf R Johansson, Olle Frykholm, Håkan Barregård och Peter Larsson kunde rapportera om Historiska Klubben, en lyckad måndagsbarnvisning och läget för fjärrstyrningsprojektet. 

 

Sedan var det dags för astropedagog Peter Hemborg att med stor och livfull hjälp från sina skyddslingar i Rymdungarna berätta om vad de hittills gjort under hösten. 

 

Sista punkten före pausen var en Skypeintervju med Hans Thorgren från Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF). Vi fick en god uppfattning om VARFs imponerande observatorium och verksamhet, icke minst det faktum att man erhållit EU-baserade medel för sina byggen.

 

Nedan lite bilder från sammanträdet:

 

{imageshow sl=60 sc=18 /}