Läs vår verksamhetsberättelse för 2009! Sekreteraren Kjell Werner ger utförliga referat från samtliga föredrag under året. Redogörelse för alla våra aktiviteter under astronomiåret. Observatoriets verksamhet, studieutflykt och mycket mera!
Finns här i PDF-version. För tidigare verksamhetsberättelser, se här.