Dags att betala in medlemsavgiften igen!  På sällskapets decembermöte beslöts att hålla avgifterna oförändrade. För bara 350 kr får man tillgång till sällskapets alla aktiviteter plus Sveriges främsta astronomitidning, Populär Astronomi. All information om medlemskap och inbetalning finns här.

Dags att betala in medlemsavgiften igen!  På sällskapets decembermöte beslöts att hålla avgifterna oförändrade. För bara 350 kr får man tillgång till sällskapets alla aktiviteter plus Sveriges främsta astronomitidning, Populär Astronomi. All information om medlemskap och inbetalning finns här.

Vår sekreterare, Kjell Werner, har grävt lite i sällskapets senare historia och samlat ihop en imponerande lista på samtliga föredrag som hållits sedan 1975, nämligen 252 stycken! Här finns stoff både för inspiration och eftertanke...
Se hela listan!

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe grundades 1937 av astronomiprofessorn Knut Lundmark och har alltsedan dess haft en viss anknytning till Lunds observatorium. Sällskapet är en lokalavdelning av Svenska Astronomiska Sällskapet. Medlemsantalet är ca 200. De flesta medlemmarna bor i Malmö-Lund området.

 

Möten med föredrag av hög populärvetenskaplig klass, men riktade till den astronomi-intresserade allmänheten, hålls ca 4 gånger per termin.

 

Studiebesök och resor av mycket hög klass arrangeras periodiskt.

 

Sällskapet driver, tillsammans med en särskild styrelse, Tycho Brahe-observatoriet, ett av landets aktivaste amatörobservatorier.