fam

 

Under 2014 har sällskapet infört en ny medlemsform, nämligen familjemedlemskap. Det innebär att det blir enklare att vara medlem om flera i familjen är intresserade av astronomi.

 

Detta gäller för familjemedlemskap:

 

 • Kostnad 450 kr per år
 • Omfattar föräldrar och deras barn (t o m 15 år). 
 • Inkluderar ett exemplar av medlemstidningen "Populär Astronomi” (fyra nummer per år) till en adress
 • Kallelser till möten och nyhetsbrev via epost om inget annat anges
 • Ger rabatt på sällskapets barnverksamhet, t ex "Rymdungarna" eller "Observatoriegänget"
 • Ett familjemedlemskap motsvarar en röst i föreningen

 

Hur gör man?

 • Skicka epost till sekreterare Erik Johansson med samtligas namn, adresser, telnr, epostadresser och födelseår.
 • Betala in avgiften till pg 3 97 50 - 5.
 • Har du frågor? Kontakta även då sekreterare Erik Johansson. Gäller det barnverksamhet, kontakta vår astropedagog Peter Hemborg.

   

Vad erbjuder vi våra medlemmar?

Mer information om alla fördelar med medlemskap finns här. Våra aktiviteter annonseras oftast också på våra hemsidor www.astb.se och www.tbobs.se