mobil1

 

 

Dags att lansera våra hemsidor även via s k Smartphones! Om du har en Iphone eller Androidbaserad telefon får du en specialformatterad delmängd av hemsidan, avsedd att läsas på en liten skärm.

 

Den nya generationens telefoner, sk smartphones, ger fantastiska möjligheter att använda Internet på olika sätt. Huvudkonkurrenterna på marknaden är Iphone och Androidbaserade telefoner. Nu kan du läsa observatoriets hemsidor på dessa telefoner. Inga speciella åtgärder behövs, använd bara telefonens webbläsare och ställ in vår adress, www.astb.se.

 

Webbservern känner automatiskt igen att det är en telefon som anropar och anpassar sidorna efter telefonens lilla format.