Varför har Venus, som en gång liknade jorden, en sådan våldsam och giftig atmosfär? Venus yta har skakats av enorma vulkanutbrott; förekommer det fortfarande sådan aktivitet? Dessa och många andra frågor kommer förhoppningsvis att besvaras av ESAs planetsond Venus Express.


Håkan Svedhem, som är vetenskaplig ledare för projektet och som har flera ’egna’ experiment ombord, berättar vad vi vet om Venus, vilka stora frågor vi har och vad vi har lärt och hoppas lära från Venus Express.


Astronomiska sällskapet Tycho Brahe inbjuder medlemmar och alla andra intresserade till medlemsmöte nr 362. Fritt inträde (som vanligt).

Tid: Torsdagen den 27 augusti 2009 kl. 19:00
Plats: Lundmarksalen vid Astronomihuset i Lund, Sölvegatan 27

PROGRAM

1. Föreningsnytt, bland annat om astronomiåret, Malmöfestivalen och Venmötet.
2. Rapport från solförmörkelsen den 22 juli.
3. Astronomiska nyheter med Bengt Rosengren.
4. Boktips samt senaste nytt om en eventuell gravöppning i Prag. Ulf R Johansson.

Paus med kaffe, läsk och te med hembakt tilltugg.

5. ”Venus och Venus Express” föredrag av Håkan Svedhem, ESA Project Scientist.
Venus Express, som sändes iväg i november 2005, har sedan drygt ett år tillbaka skickat mätdata från sin bana kring Venus. Håkan, som är vetenskaplig ledare för projektet och som har flera ’egna’ experiment ombord, berättar vad vi vet om Venus, vilka stora frågor vi har och vad vi har lärt och hoppas lära från Venus Express. Detta kan ge bättre förståelse för utvecklingen av de jordlika planeterna i allmänhet och jorden i synnerhet. Dessutom får vi veta lite om utvecklingen av satelliten och projektet i sin helhet, samt något om kommande Venusprojekt.