Radioastronomin växer snabbt i Afrika, särskilt i Sydafrika. Där byggs ena hälften av världens kommande största radioteleskop, Square Kilo­meter Array (SKA), ett projekt där även Sverige deltar. Huvudföredraget den 27 okt hölls av Cathy Horellou, radioastronom vid Onsala rymdobservatorium.

Vi fick oss också till livs senaste nytt inom astronomin, från rymden och från cyberrymden. Hans Bengtsson, expert på variabla stjärnor, berättade om hur svenska amatörastronomer gjort viktiga observationer av ett femtiotal föga kända s k Mira-stjärnor. 

 

{imageshow sl=78 sc=13 /}