Frida Palmér var första kvinna som doktorerade i ämnet astronomi i Sverige. Det skedde i Lund, och det skedde under vår grundares, Knut Lundmarks, tid som professor. Men Frida Palmér ägnade sig inte bara åt astronomi. Under kriget arbetade hon för FRA och sedan som fysiklektor i Halmstad.

Den 23 sept belystes Frida Palmérs liv av tre experter, Charlotte Helin, Gustav Holmberg och Ulf R Johansson.

 
Våra tre föredragshållare, till vänster Ulf R Johansson, i mitten Charlotte Helin och till höger Gustav Holmberg.
Ämnet var engagerande. Palmérs studietid och forskning vid Lunds Observatorium behandlades, såväl som hennes tid vid FRA under kriget och hennes lärartid i Halmstad.

 

 


Mötet hölls i Lundmarksalen i Astronomihuset i Lund, där ett femtiotal åhörare var församlade.

/PL