lofar3

 

LOFAR – Low Frequency Array – är ett radioteleskop för långa våglängder och innebär en ny era för radioastronomin. Prof Hans Olofsson från Onsala rymdobservatorium berättade på septembermötet om detta jättelika europeiska radioteleskop. Han inledde med en lista av olösta astronomiska frågor och gav recept på hur de skulle kunna attackeras.

 

 

LOFAR är unikt i världen för att göra observationer av långa radiovåglängder (1 -30 m). Det är mekaniskt enkelt men använder i gengäld mycket avancerad signalbehandling vilket gör det möjligt att observera hela himlen samtidigt.Ca 50 mottagarstationer är spridda över Europa, ett av dem på Onsala rymdobservatorium. 

lofar2

Storleken gör trots de långa våglängderna att man kan få en upplösning i samma klass som med de bästa optiska teleskopen.

 

 

 

Mötet hölls denna gång i Lundmarksalen på astronomiska institutionen i Lund. För första gången hölls ett inslag via Skype. Det var vår styrelsemedlem Jorge de Sousa Pires som från Lagos i Portugal berättade om de nya IT-initiativen för att underlätta kommunikatiion mellan sällskapets aktiviteter och medlemmar.