nr4

 

Höstens första möte hölls på Tycho Brahe-observatoriet i ett fullsatt auditorium, ca 60 personer. Mikrobiologen Leif Petersson berättade om hur fantastiskt livet är i mikrokosmos-perspektiv och utvecklade vilka möjligheter till liv han trodde det fanns ute i universum och hur man i så fall skulle kunna kommunicera med det. 

 

Mötet inleddes som vanligt med en rapport om om sällskapets verksamheter över sommaren. Det fanns en hel del att berätta om, bl a  vårutflykten till Ven, Venuspassagen, Perseiderna och Malmöfestivalen. Peter Larsson berättade kort om sällskapets planer på utvidgade IT-möjligheter varpå Ulf R Johansson rapporterade om att vår lundmarksida börjat att få internationell uppmärksamhet.

 

Bengt Rosengren gav senaste nytt om Curiosity, som nyligen mjuklandat på Mars. Efter en paus (med regnbåge!) tog Leif Petersson vid med sina hisnande vackra bilder och sin medryckande berättelse  ifrån mikrokosmos till makrokosmos. Hans konklusion var att resor till andra stjärnor rimligen är utom räckhåll för människan, men lämnade dörren öppen till att naturen skapat liv även på andra platser.

 

nr2 nr3
nr1 nr5