Messier-42-1024x755 Foto: Peter Larsson

 

Årsmötet för 2015 genomfördes i närvaro av över 50 medlemmar, som fyllde lokalen till bristningsgränsen. De för ett årsmöte normala ingredienserna inleddes med att  ordförande Peter Linde och avgående sekreteraren Erik Johansson gav utdrag ur den omfattande verksamhetsberättelsen på 19 sidor. Skattmästaren Karl Palm redogjorde därefter för sällskapets ekonomi, vilken visade sig ha gått med ett överskott. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket mötet beviljade enhälligt.

 

Styrelsevalet följde valberedningens förslag. Jorge de Sousa Pires, Erik Johansson och Tomas Wolf avgick ur styrelsen och avtackades högtidligen med var sitt Tycho-diplom. Några ställde upp för återval och tre nya ledamöter invaldes, Andreas Svenning, Göran Iveberg och Olle Frykholm.

 

IMG 0662IMG 0664IMG 0665

 

De tre nya styrelseledamöterna. Fr v Andreas Svenning, Göran Iveberg och Olle Frykholm.

 

Därmed fick styrelsen följande utseende:

 

Peter Linde (Ordf)

Karl Palm

Jon Saalbach

Peter Larsson

Anders Nilsson

Kjell Westman

Andreas Svenning

Göran Iveberg

Olle Frykholm

 

Själva årsmötet avslutades alltså med den högtidliga Tycho-diplom-utdelningen, där även Olle Frykholm tilldelades ett, för sina stora ideella insatser under året. Därefter fortsatte programmet med mera astronomiska punkter.

 

Peter Larsson förklarade hur han gick till väga för att åstadkomma sin lika fantasieggande som vackra bild av Orionnebulosan, se ovan.

Astronomen Björn Stenholm berättade den spännande historien bakom Messiers berömda katalog och den långa utforskningen av M42.

Uppsalaastronomen Bertil Pettersson avslutade med att berätta om M42 som stjärnkrubba. Han har ägnat lång tid åt utforskningen av molekylmolnen i M42 och dess unga stjärnor. Bertil med kolleger har nyligen sammanställt en katalog över 1000-talet tidigare okända unga solar.

 

Verksamhetsberättelse för 2014 (PDF)

 

Bilder från mötet:

 

{imageshow sl=65 sc=15 /}