CosmicRays2

Den 23 feb bekantade vi oss med en ny gren av astronomin, nämligen den del där man studerar gammastrålning. Hur universum ser ut i denna extremt energirika strålningsform berättade astrofysikern Yvonne Becherini från Linnéuniversitetet. I sin forskning använder hon bl a ett stort Cherenkov-teleskop placerat i Namibia. 

 

Kvällen inleddes denna gång av huvudföredraget. Docent Yvonne Becherini är Sver iges ledande forskare inom gammastrålningsastronomin. Hon berättade om metoder att analysera de olika komponenterna i den kosmiska strålningen. Den enormt energirika strålningen skapar en skur av partiklar när den kolliderar med jordatmosfären. Eftersom sekundärpartiklarnas hastighet kan överstiga ljusets (i luft!) skapas en chockvåg som kallas Cherenkovstrålning, vilken kan observeras från jorden. Yvonne gav oss en fin inblick i sin forskning och om kommande projekt där hon och hennes forskargrupp på Linnéuniversitetet medverkar.

 

En annan "highlight" under kvällen var Skype-intervjun med astronomerna Dainis Dravins i Santiago  och Anders Nyholm uppe på ESO-observatoriet i Anderna. Dainis visade oss bl a den första intresseförklaringen för grundandet av ESO, undertecknad av flera kända astronomer, icke minst vår egen grundare, Knut Lundmark.

.   

Några bilder från mötet:

 

 

{imageshow sl=81 sc=19 /}