IMG 0110sm

Årsmötet var den 30 mars och avlöpte utan några större överraskningar. Kvällens huvudföredrag hölls av vår egen medlem, Lars-Åke Truedsson som, förutom att vara en synnerligen flitig solobservatör, också har fördjupat sig i hur samspelet mellan jorden och solen påverkar vårt klimat. Enligt Lars-Åke kan de nuvarande klimateffekterna till stor del förklaras av naturliga och periodiska förändringar.

 

Årsmötet hölls traditionsenligt på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie. Vår fina föreläsningslokal fylldes till bristningsgränsen av närmare femtio medlemmar. Årsmötesförhandlingarnas dagordning är ju till största delen styrd via våra stadgar och genomfördes planenligt.

 

 

Ordförande Peter Linde gick igenom den digra verksamhetsberättelsen där hela spektret av sällskapets aktiviteter illustreras. Den möttes av gillande och en varm applåd. Detsamma gällde skattmästare Karl Palms redovisning av ekonomin. 

 

IMG 0054Valberedningen besto d denna gång av Ulf R Johansson och Peter Hemborg som gjort ett gott arbete.  Ordföranden återvaldes och som ny styrelsemedlem valdes Frank Schraffin. Därmed består styrelsen av Peter Linde, Mirja Markkula, Karl Palm, Anders Nilsson, Peter Larsson, Kjell Westman, Tomas Diez, Hampus Nilsson och Frank Schaffrin. Peter Linde presenterade 2017 års budget med dess särskilda betoningar på barn- och ungdomsverksamhet samt på särskilda arrangemang och vidareutveckling av våra hemsidor. Andreas Svenning avgick ur styrelsen och fick som tack vårt fina Tycho-pris. Ordföranden framhöll särskilt Andreas fina insatser för amatörastronomikvällar och marknadsföringarbete.

 

Ett särskilt Tycho-pris tilldelades medlemmen Henrik Spak (dock ej närvarande denna gång) som erbjudit sig att finansiera de teleskop som sällskapet håller på att köpa in för att ge medlemmarna möjlighet att via lån få en uppfattning om hur olika teleskop fungerar.

 

IMG 0113Därefter gick vi över till den astronomiska delen av mötet.  Efter föreningsnytt fick vi en presentation av Lennart och Marie Hultqvist av den bok om Sophie Brahe de nyligen givit ut. Ulf R Johanssons tre minuter om Knut Lundmark handlade denna gång om Lundmarks magnifika bokverk "Nya Himlar". Ett exemplar, ursprungligen tillhörigt Harry Lindholm, har skänkts till TBO av Kjell Werner. Boken har fått en hederplats på observatoriet, elegant presenterad efter en idé och utförande av Anders Nilsson.

 

Efter sedvanlig kaffepaus vidtog de astronomiska nyheterna, åter presenterade av Tomas Diez. Under titeln "Solen och klimatet" gav sedan Lars-Åke Truedsson kvällens huvudföredrag. Vår meste erfarne solobservatör, IMG 0101med över 2000 observationer i sin logg, gav en inledningsvis en översikt om hur solen lämpligast observeras. Därefter kom han in på hur sambanden mellan solen och jorden påverkar vårt klimat. Enligt Lars-Åke kan de nuvarande klimateffekterna till stor del förklaras av naturliga och periodiska förändringar.  Förutom den elvaåriga solfläckscykelns inverkan pekade han också på jordbanans och jordaxelns förändringar som troliga faktorer. Från solcykelns senaste utseende noterade Lars-Åke möjligheten att vi är på väg in i ett nytt "Dalton"-minimum, en period i början av 1800-talet med lägre temperaturer än normalt.

 

Lars-Åke fick många frågor och avtackades bl a med att få det Tycho-pris som han tilldelades redan år 2013(!)

 

 

Nedan en bildkavalkad från årsmötet:

 

{imageshow sl=82 sc=16 /}