eb1b

 

Vårens sista månadsmöte handlade om finsk amatörastronomi. Vi hade bjudit in Marko Pekkola och Emma Bruus, nyckelpersoner bakom den framgångsrika finska astronomitidsskriften "Tähdet ja Avaruus", och det nationella himmelsövervakningssystemet "Himlavakten". I mycket underhållande form försökte de förklara för oss hur man i Finland kan ha 4-5 gånger så många medlemmar och prenumeranter än vad vi har i Sverige.  Överhuvudtaget står finsk amatör- och populärastronomi betydligt starkare än här. Vi har alltså mycket att lära från den finska amatörastronomin. 

 

Mötet inleddes som vanligt med några smärre punkter. Vi fick höra om vad som hänt i föreningen på senare tid samt om kommande verksamhet, icke minst mot bakgrund att sällskapet firar sitt 80-årsjubiluem i år. Peter Larsson berättade om de av sällskapet nyinköpta teleskopen avsedda för utlåning, och Tomas Diez gav oss några aktuella astronomiska nyheter samt informerade om vårt kommande arrangemang den 30 juni i samband med "International Asteroid Day".

 

emEfter den sedvanliga kaffepausen var det så dags får våra finska gäster att komma till tals. Marko Pekkola är huvudredaktör för "Tähdet ja Avaruus" som har över 18 000 prenumeranter.  Trots Markos informativa och humoristiska föredrag blev det inte helt klarlagt hur Finland nått till denna höga nivå. Tidskriften är av allra högsta klass och har efterhand fått en ekonomi som tillåter fem heltidstjänster. En del av hemligheten består i att det finska nationella sällskapet, URSA, även har bokutgivning av astronomisk populärlitteratur, vilket givit stora tillskott till kassan. 

 

När Emma Bruus skulle ta vid och berätta om himmelsövervakningssystemet vägrade dessvärre Tekniska museets projektorsystem att samarbeta. Emma improviserade dock alldeles utmärkt och publiken fick samla ihop sig och istället försöka titta direkt på datorskärm.

 

"Himlavakten" är ett avancerat datainsamlingssystem för alla typer av himmelsfenomen. Den finska allmänheten kan rapportera in sina iakttagelser som seda n analyseras av några moderatorer innan de sedan läggs in i systemet. Emma, med sin IT-bakgrund, är själv en av huvudprogrammerarna bakom systemet. Förhoppningsvis ska en svenskspråkig version av systemet kunna skapas för att på så sätt öka dess betydelse ytterligare. Och förhoppningsvis ledde det finska besöket till en bestående förbättring av kontakterna med vårt östra broderland.

 

Några bilder från mötet:

 

 {imageshow sl=83 sc=16 /}