13 IMG 8595sm 

Höstens första månadsmöte den 26 aug blev både fysiskt på Tycho Brahe-observatoriet och virtuellt via Zoom. Vi fick en rejäl uppdatering på de stora rymdnyheterna. James Webb-teleskopet ska äntligen skickas upp och Space X jobbar snabbt framåt. Vi fick en koll på nya astroböcker och så visade vår nye medlem Anders Hjelset upp sin fantastiska astrovagn.

Mötet blev lite av ett experiment då vi för första gången försökte göra ett månadsmöte där vi kombinerade fysiskt sammanträde med deltagande via Zoom. En del tekniska komplikationer hade vi rett ut i förväg, några uppkom i samband med själva mötet. Men resultatet blev förvånansvärt lyckat, många närvarande uttryckte sin uppskattning. En del lärdomar blev det förstås, som vi nog kan dra nytta av i fortsättningen.

Programmet innehöll en hel del högteknologisk astronomi. Det blev dock en traditionell mjukstart med lite föreningsinformation och sedan tog Ulf R Johansson vid med "Boklådan", alltså en presentation av några nya astronomirelaterade böcker, med tyngdpunkten lagd på Bengt Gustafssons bok "Vägvisare mot det okända". Att rymdföretagen inte ligger på latsidan blev tydliggjort av Tomas Diez som uppdaterade oss om det pågående fortsatta öppnandet av rymden.   

 

Sedan presenterade Anders Hjelset sin avancerade egenkontruktion av en "astrotrailer", egentligen ett mobilt observatorium. Den är uppbyggd på en stor släpvagn och innehåller ett större teleskop. Anders demonstrerade säkert transportsätt och hur teleskopet vid framkomsten förbereddes för observation genom att stabilt sänkas mot marken.  

 

Efter en kortare paus var det dags för den avslutande punkten. Ordförande Peter Linde berättade om James Webb Space Telescope som nu, försenat och fördyrat, äntligen står i begrepp att sändas upp. Med en 6.5 m segmenterad spegel och med specialdetektorer för observationer i infrarött kommer den att bli ett revolutionerande hjälpmedel, både för att studera universums allra yngsta bildningar och för att leta efter spår av liv på exoplaneter. Professor Göran Östlin, Stockholm, medverkade med fördjupning i vad Europa bidrar med i projektet och berättade dessutom om de kommande observationsprojekt han själv medverkar i.