10 Screenshot from 2022 02 20 21 46 53sm

Årets första sammanträde hölls den 27 januari, denna gång enbart via Zoom. Professor Nils Ryde från astronomiska institutionen i Lund  redogjorde för vår nuvarande förståelse för var livets atomer uppkommit i universum, med speciell tonvikt på den forskning som görs på ämnet vid Lunds observatorium.

Vi fick också nya spännande astrobilder från våra medlemmar Bengt Rönde och Ronnie Svensson.

Med tanke på att covidsituationen fortfarande var allvarlig beslöt vi oss för att  mötet denna gång skulle hållas enbart via nätet. Det har natrurligtvis nackdelar med begränsad social kontakt men också fördelar med tillgänglighet. Kvällens hela program finns här.

Ordförande Peter Linde uppdaterade om de pågående gymnasieprojektarbetena, bl a hade asteroiden Kalliope studerats. Tomas Diez fokuserade denna gång sina rymdnyheter på Webbteleskopet och berättade om uppsändningen och den lyckade placeringen i den sk L2-punkten.

Därefter blev det fantastiskt fina astrobilder som hade tagits dels av Bengt Rönde, dels av Ronnie Svensson. Vi fick vackra exempel på vad som kan åstadkommas både med enbart kamera och med tyngre astronomisk utrustning.  

 

 

Efter en bensträckare var det dags för Nils Ryde, professor vid astronomiska institutionen i Lund, att berätta för oss var vi egentligen kommer ifrån. Det vill säga i första var de grundämnen kommer ifrån som är de viktiga komponenterna som behövs för att bygga upp livet. Det blev ett spännande föredrag med anknytrning även till Nils egen forskning i ämnet. 

 

  

Hela mötet finns inspelat och återfinns här på vår Youtubekanal.