IMG 1318

Vi numera vet att det runt spiralgalaxer finns svaga strukturer som är reliker från bildandet av den centrala galaxen. Genom att hitta och karakterisera dessa strukturer kan vi få information om den mörka materiens natur. Santi Roca Fàbrega är forskare vid Lunds observatorium och arbetar f n med ESA:s Arrakhis-projekt, vars huvudmål är att i detalj studera några vintergatslika galaxer och deras utkanter. På årets sista månadsmöte, den 30 november, berättade han om sökandet efter mörk materia och sin forskning.  Hela mötet spelades in och finns tillgängligt på sällskapets Youtubekanal.

Vi fick under första delen av mötet uppleva några fantastiska astrobilder tagna av Thomas Hansson, Anders Hjelset och Bengt Rönde:

 

Innan kaffepausen genomförde Bengt Rönde andra delen av frågetävlingen "På spåret mot stjärnorna", återigen fanns det flera i den deltagande publiken som visade sig på den styva linan.

Kvälllens huvudpunkt var föredraget om  mysterierna i svagaste universum, dvs fenomen runt de större galaxerna varsw föärklaring är sammankopplade med existensen av mörk materia.

Santi Roca Fàbrega berättade att närvaron av mörk materia runt större galaxer av t ex spiraltyp borde kunna identieras och studeras genom observation av de ytterst ljussvaga strukturer sådana galaxer omger sig med. Santi medverkar i simulationer som förberedelser till ett satellitbaserat projekt, Arrakhis (Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys). Denna europeiska satellit avses skickas upp 2029 för att studera extremt ytljussvaga strukturer.

Santis livfulla föredrag, hållet på engelska, gav både översiktliga och detaljerade kunskaper till de intresseade åhörarna.