IMG 1445sm

 

Sedan upptäckten av de första exo­pla­neterna vet vi idag att exoplanetpopulationen är stor och mångsidig. Galaxen är vidsträckt med exoplaneter i alla möjliga storlekar och miljöer. Detta ger en möjlighet att lära sig om planeter helt olik vår egen. Vi bjöd in Jens Hoeijmakers, senior forskare vid Lunds observatorium, att berätta om detta spännande område. Dessutom fick vi senaste rymd- och astrobildsnytt och presentation av ett gymnasieprojekt.

(Texten under uppdatering)