Kan vi verkligen återskapa förhållandena som rådde vid universums skapelse? Jodå, vid Large Hadron Collider experimentet på CERN kollideras protoner med så höga energier att vi får en liten, liten storsmäll! Leif Lönnblad, som är professor i teoretisk fysik vid Lunds universitet, berättade vid mötet den 24 september om arbetet med att utveckla modeller för de högenergetiska protonkollisionerna.


Vid mötet på Tekniska muséet i Malmö fick vi också rapporter från de arrangemang som sällskapet varit involverat i den senaste månaden, t ex astronomidagar på Ven, kulturnatt i Lund och utställning på UB.

Bengt Rosengren levererade astronomiska nyheter och Ulf R Johansson senaste boknytt.


I pausen var det loppmarknad på astronomisk litteratur, denna gång skänkt av Kjell Bern.


Som vanligt var mötet välbesökt.