04 20230606 124306

Vårutflykten på nationaldagen 6 juni gick åter till Danmark och åter i sällskap med våra vänner från Hallands Astronomiska Sällskap. En annan viktig tradition var det vackra sommarvädret som inte gjorde oss besvikna. Stevns klint var målet där spåren är särskilt tydliga efter asteroidkollisionen för 65 miljoner år sedan som bidrog till att utrota dinosaurierna.

Det var drygt 30 deltagare som åkte med hyrd buss över Öresundsbron. På själva klinten intogs medhavd lunch och sedan var det dags att klättra ner till stranden för att beskåda klinten från sidan med alla dess olika geologiska tidsåldrar illustrerade med väl separerade lager. Det var en inte helt enkel strandpromenad med bitvis tämligen oländig terräng. Det speciella "fiskeler" vars höga halt av ämnet iridium skvallrar om asteroidkollisionen var kanske helt lätt att urskilja för alla. 

 

Men det intressanta besöket på det helt nya besökscentret raderade ut alla eventuella frågetecken. Vi fick en bra guidning med mycket spännande information och många upphittade objekt med spår från urtiden.