litenastb

 NYHETSBREV 14              7 okt 2013

Hej igen!

Aktiviteterna är i full gång. På våra hemsidor kan ni läsa om måndagsvisningar för barn, Astronomins Dag och Natt, hemligheter i Vintergatans centrum. Anders Nyholm bjuder på oktober månads stjärnhimmel och vad kommer att hända med komet ISON?

 

10 okt: Nordenmarkföreläsningen

10-12 okt sammanstrålar svenska astronomer för Astronomdagarna på astronomiska institutionen i Lund. Ett hundratal deltagare kommer att berätta om sina pågående forskningsprojekt. Svenska Astronomiska Sällskapet står som vanligt som arrangör av den särskilda Nordenmarkföreläsningen, som hålls på torsdag kväll kl 19.00 i Palaestrasalen i Lund. Årets hedersföreläsare är professor Nils Bergvall vars föredrag har den spännande titeln Den kosmiska våren, galaxerna och det stora livspusslet. Denna föreläsning är öppen för allmänheten. Fri entré. Missa inte detta!

Några från mötet i Lund kommer för övrigt på studiebesök till TBO under lördag eftermiddag.

 

23 okt: Pub Brahe och SWOT

För några månader sedan hade vi en givande träff som handlade om SWOT-analys av vår verksamhet. Det var styrelseledamoten Jorge de Sousa Pires som ledde kvällen. Jorge meddelar:
 
"SWOT betyder Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hotbilder).
 
Man undersöker alltså systematiskt hur en organisation fungerar och hur den kan fungera och förbättra sin ställning i en föränderlig värld. Det är helt enkelt ett planeringshjälpmedel. Vi samlade i våras in alla närvarandes synpunkter och nu är det dags att presentera en sammanställning och planera utifrån det.
 
Det är således åter dags att träffas och ett datum har länge varit annonserat. Det visar sig att datumet då vi skulle ha träffats kolliderar med Astronomdagarna i Lund och flera av oss vill delta i detta arrangemang. Vi avser därför att sammanföra SWOT-analysen med Pub Brahe den 23 oktober, kl 19-21. En sammanställning av SWOT-analysen publiceras i god tid före träffen, i Forumet. Läs gärna den."
 
Varm korv och kall dryck finns till diskussionen. Välkommen!


Många hälsningar,

Peter, er ordf.