Ordförande:
Peter Linde
046 - 14 93 56
Vice ordförande:
Anders Nyholm
 
Sekreterare:
Kjell Werner
040 - 12 34 77
Skattmästare:
Karl Palm
046 - 36 68 37 (kontorstid)
Klubbmästare:
Kjell Werner
040 - 12 34 77
Ledamöter:
Anna Árnadóttir
 
 
Lars-Olof Hansson

 
Ulf R Johansson
040 - 6119063
 
Lars-Åke Truedsson


 
   
Revisorer:
Erik Johansson
040 - 18 85 09
 
Hans Kronkvist
040 - 26 74 63
Revisorssuppleanter
Tora Greve
040 - 15 56 91
 
Ingemar Lundström
 

 

046-366837