Sällskapet bildades 1937 på initiativ av Lundaprofessorn Knut Lundmark. Syftet var att popularisera astronomin hos allmänheten. Sällskapet har idag närmare 200 medlemmar, framför allt i Sydsverige.


Sällskapets ordföranden:

1937 - 39 Biskop Edvard Rodhe
1940 - 49 Rektor Tore Husberg
1950 - 67 Rektor Helge Bohlin
1968 - 87 Överingenjör Per-Åke Björklund
1988 - 93 Professor Gunnar Larsson-Leander
1994 - Docent Peter LindeSällskapets sekreterare:

1937 - 54 Professor Knut Lundmark
1955 - 58 Docent Erik Holmberg
1962 Docent Bertil-Anders Lindblad
1963 Intendent Nils Hansson
1964 – 67 Docent B A Lindblad
1968 - 76 Docent J O Stenflo
1977 - 83 Fil kand Bengt Rönde
1984 – 93 Överstelöjtnant Carl-Axel Reimer
1994 - 02 Civilingenjör Bengt Rosengren
2003 - Civilingenjör Kjell Werner

Knut Lundmarks medlemsstatistik från 1947 och det verkliga utfallet fram till 2007. Nederst Knut Lundmarks närvarostatistik de första tio åren.

 

 

 

Mera info under planering.