Under denna avdelning finns lite information om sällskapets historia. Avsikten är att successivt bygga ut denna information.