För föredragsverksamheten har vi ingen fast klubblokal, utan beroende på mötets karaktär och för att locka olika grupper till våra möten, brukar vi ha våra möten i någon av följande lokaler:

 

 

Under senare år har vi också varit vid

 

 

Den amatörastronomiska verksamheten sker på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie, där också flera intressegrupper har sina egna träffar.