logmandelSällskapets 75 års jubileum fortsätter med en höst späckad av aktiviteter. Fem välfyllda huvudmöten står för dörren, till ett antal extraarrangemang med kopplingar mellan astronomi och kultur. Pub Brahe är öppen varannan onsdagskväll under hösten. Till detta kommer ett stort antal obskvällar och andra aktiviteter arrangerade av våra olika intressegrupper. Tag chansen och kom med!

 

 

 

 

Liten komihåg-lista nedan. För mer komplett information se kalendern.

 

Göteborgs Astronomiska Klubb och Hvitfeldtska Astronomiska Förening besöker TBO

När

Vad

Var

30 aug ASTB-möte: "Liv i Universum - en konklusion". Leif Petersson TBO
8 sep "Sophies skördedag på Ven", ASTB medverkar Ven
27 sep ASTB-möte: "LOFAR - en ny era för astronomin". Hans Olofsson, Onsala ?
30 sepTBO
13 okt "Astronomins Dag och Natt" över hela Sverige, öppet hus på TBO TBO
16 okt "Aniarabaletten som film", Ulf R Johansson med kulturkollegor TBO
1 nov

ASTB-möte: "Strindberg och astronomin", Ulf R Johansson

Lunds stadsbibliotek
10 nov Studieresa (preliminärt) till Onsala Rymdobservatorium tillsammans med Halland Astronomiska Klubb Onsala
15 nov Teaterföreställning (video) om Lise Meitner och Otto Hahn TBO
22 nov Extraföredrag tillsammans med SIK: Om den svenska insatsen för adresseringsalgoritmerna i internet. Prof Torsten Cegrell. Tekniska muséet
6 dec ASTB-möte: Om planetbildning, Anders Johansen, Lunds observatorium Tekniska museet, Malmö

 

Strindberg och astronomin", Ulf R Johansson