header2019
Möte torsdag 5 december kl 19.00

Astrogeobiologiska laboratoriet

– Vad kan 50 ton sten och 100.000 liter saltsyra lära
oss om livets och solsystemets historia? 

ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE inbjuder medlemmar och
alla andra intresserade till månadsmöte nr 446. Fritt inträde.

Till höstens sista månadsmöte har vi bjudit in geologiprofessorn Birger Schmitz vid astrogeobiologiska laboratoriet vid Lunds universitet. Det är ett världsunikt laboratorium där varje år fem ton urtida sedimentbergarter löses upp i starka syror för att extrahera sällsynta mineralkorn från meteoriter som föll på havets bottnar under jordens historia.

Man letar efter nålen i höstacken, men bränner ner höstacken.  Mineralkornen berättar om dramatiska händelser i solsystemet, som när en 150 km stor kropp slogs sönder i asteroidbältet för 470 miljoner år sedan. Solsystemet fylldes med fint damm och mindre ljus från solen nådde jorden. I en tidigare varm värld utan klimatzoner utvecklades helt plötsligt en istid. Märkligt nog fick det positiva effekter för livet på jorden. Den biologiska mångfalden ökade som en anpassning till uppkomsten av klimatzoner.

I ett pågående projekt försöker man rekonstruera det galaktiska året i den geologiska lagerföljden. När under jordens historia passerade solsystemet genom galaxens spiralarmar? Hade detta någon effekt på livet och jorden? 

Tid: Torsdag 5 december kl 19.00

Plats: OBS! Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund. Lunds stadsbusslinjer 1 och 6 stannar i närheten.


PROGRAM

1. Föreningsnytt. Rapport om gjorda och kommande aktiviteter.
2. Medlemsavgiften för 2020.
3. Merkuriuspassagen och Lundmarka – en bildrapport.
4. Nyheter från rymden. Mirja Markkula (astronomi) och Tomas Diez (rymdfart) ger oss en uppdatering.
5. Satelliterna fyller rymden - vad betyder det för astronomerna? Och vad tycker vi? Kortdebatt med bl a Peter Linde, Tomas Diez och Ulf R Johansson.

                                   Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg

6. Kvällens huvudföredrag: Astrogeobiologiska laboratoriet.  Professor Birger Schmitz, LU, berättar hur en kollision i asteroidbältet för 470 miljoner år sedan påverkade livet på jorden.

För info om medlemskap, se www.astb.se/medlem

Ni som har Facebook, länka gärna om mötet till vår hemsida.

 www.astb.se   -  www.tbobs.se  - Cassiopeiabloggen  -   Facebook  -  Instagram