IMG 1885ll

Kvällens huvuddrag av professor Dainis Dravins blev en hisnande färd in i kommande högteknologiska observationer. Genom att på ett avancerat sätt utnyttja en kombination av flera sk gammastrålningsteleskop och extrem datorkraft kommer det att bli möjligt att skapa CTA resolutionsmbilder av vissa heta objekt med en bildskärpa som vida överstiger Hubble-teleskopets.  Det handlar om att dra nytta av speciella egenskaper hos ljuset, bl a om hopklumpningstendenser av de ankommande fotonerna. Bilden till höger är en simulering och föreställer en tänkbar bild av en Siriusliknande stjärna.

 

Som vanligt bjöd  kvällen på Tekniska Museet även på annat i lite mindre format.

 

 

 

 

 TEXTEN UPPDATERAS.