starspot2

Urban Eriksson är den ende i landet som disputerat på hur man lär ut astronomi. Han har flera internationella didaktiska projekt på gång. I Sverige leder han för närvarande "Stjärnförsöket", ett sätt att med enkla medel få skolungdom att hjälpa till att kartlägga natt­himlens kvalitet över hela landet.  

I föredraget den 2 maj berättade han om de störande ljuskällorna och hur man med "Stjärnförsöket" vill dra uppmärksamheten till dem.  

Våren sista månadsmöte hölls i Astronomihuset i Lund. Kvällens huvudgäst var Urban Eriksson, postdoc på Nationella Resurscentret för Fysik. Som vanligt  var mötet indelat i två hälfter med några kortare punkter som inledning.

Mirja Markkula gav oss först de senaste astronomiska nyheterna, där bl a den epokgörande bilden av ett svart hål diskuterades. Håkan Barregård hade varit på La Palma och berättade om sitt besök på det svenska solobservatoriet där, ett av världens främsta. 

Peter Linde gjort ett försök att med Tycho Brahe-observatoriets instrument fånga in samma område på himlen som det berömda Hubble Deep Field. Inte lika djupgående som rymdteleskopet förstås - men i varje fall svaga galaxer till 20 magnituden på avstånd upp till 8 miljarder ljusår... 

Urban övertog scenen efter kaffepausen med sitt föredrag Mot ljusare tider: Ljusföroreningar i perspektiv. Vi fick en spännande och pedagogisk genomgång av alla ljuskällor som bidrar till att försvåra för stora delar av mänskligheten att se på stjärnhimmeln i dess fulla glans. I massexperimentet "Stjärnförsöket" leder Urban ett projekt riktat mot skolungdom. Idén är att med enkla medel, i form av en hushållsrulle, räkna antalet stjärnor som kan ses i specificerade riktningar. Ett stort antal skolor och privatpersoner medverkar redan och målet är att kunna få en mer detaljerad uppfattning av ljusstörningarnas betydelse på olika platser och vid olika tider över hela landet. 

Urban avtackades på vederbörligt sätt och under kraftiga applåder.

 

More Joomla Extensions