binary comment

Vintergatan, en spiralgalax och vårt hem i universum. Hur ser Vintergatan egentligen ut, och hur bildades den? Med hjälp av stjärnor, grundämnen, Gaia och supersimuleringar gav Rebecca Forsberg, doktorand vid LU, oss ett svar.

Mötet var också sällskapets årsmöte. Vi fick rapport om ett avancerat gymnasieprojekt och naturligtvis senaste rymdnytt. 

Det blev fullt ute på Tycho Brahe-observatoriet där vi traditionsenligt höll vårt årsmöte den 31 mars. Tillsammans med Zoomdeltagarna var vi nära 50 st. Hela mötet finns inspelat på vår Youtubekanal.

Första delen av mötet var alltså själva årsmötesförhandlingarna. Ordföranden gav en kort bildbaserad redogörelse av verksamheten under 2021. Den fylliga verksamhetsberättelsen hade delats ut till de närvarande och hade tidigare publicerats på nätet.

Kassör Stefan Agnani gav den ekonomiska berättelsen och revisor Hans Kronkvist läste upp den godkännande revisionsberättelsen varefter mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

 

 

 

Valberedningen, bestående av Ulf R Johansson och Mats Hägg, hade gjort ett gediget arbete. Deras förslag godtogs enhälligt av mötet, med följande utfall:

 

Ordförande på ett årPeter Linde
Omval på ett år:   Stefan Agnani och Karl Palm
Omval på två år: Mirja Markkula, Hampus Nilsson, Nils Ryde, Anders Nilsson
Nyval på två år: Anders Hjelset, Ronnie Svensson
Ett år kvar på mandatperioden: Tomas Diez, Anna Jonasson, Kjell Westman

Revisorer: Hans Kronkvist, Tomas Wolf
Revisorsuppleanter: Göran Lilja, Mikael Nyquist

 

 

Två medlemmar av den tidigare styrelsen hade avböjt omval. Både Filip Jönsson och Sandra Lindqvist avtackades med Tychopris i form av vackert diplom. Likaledes avtackades Erik Johansson med ett Tychopris för sina insatser som revisor. 

Vi fick alltså två nya förstärkningar till styrelsen, Anders Hjelset (vänster nedan) och Ronnie Svensson (höger nedan). Båda är avancerade amatörastronomer och har under 2021 berättat om sina verksamheter på våra möten.  

 

Efter årsmötesförhandlingarna blev det paus. Denna gång bjöd sällskapet på förfriskningarna, väl förberedda av Anders Nilsson.

 

Ordinarie möte inleddes sedan med att ordförande Peter Linde berättade om preliminära resultat från den genomförda enkäten. Över 80 svar hade inkommit och en glädjande stor andel hade förklarat sig beredda att hjälpa till i vår verksamhet. Därefter var det Tomas Diez tur att ge oss det senaste om hur rymdsamarbetet påverkas av det pågående kriget i Ukraina. 

 

Gymnasisterna Elliot Thomsen och Anton Hansson berättade om sitt avancerade gymnasieprojekt. De hade lyckats detektera den mycket svaga ljusminskningen som uppstod när exoplaneten Wasp-33b gjorde en transitpassage framför sin moderstjärna. Projektet blev till slut succé för alla parter, även om höstens molniga väder varit ett stort problem. Peter Linde och Tomas Diez har varit  handledare. 

 

Årsmötet avslutades med ett föredrag Rebecca Forsberg, doktorand vid astronomiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprojekt handlar om hur man kan förstå Vintergatans uppkomst och utveckling bl a  genom att studera olika stjärnpopulationer och gasströmmar.  Vi fick en spännande redogörelse som resulterade i många frågor och applåder.