entangle2

Kvantmekaniken förutsäger att par av samman­flätade ljuspartiklar har egenskaper som inte kan förklaras med klassiska mo­deller. Istället hänger deras egenskaper samman på ett sätt som öppnar för nya möjligheter att använda kvantmekanik. Johan Rathsman, teoretisk fysiker, gav den spän­nande bakgrunden till årets Nobelpris i fysik.

Vi fick också höra om ett nytt modellprojekt på Österlen, se färska astrobilder och höra om MARS.

 

Texten uppdateras.