binary comment

 

Under de senaste 30 åren har vi upptäckt mer än 5000 exoplaneter – planeter som går runt andra stjärnor än solen. Majoriteten av dem är mycket annorlunda jämfört med solsystemets planeter. Samtidigt har vi gjort stora framsteg när det gäller att karakterisera dem mer i detalj. Inte bara när det gäller deras egenskaper som massa eller radie, utan även sammansättningen av deras atmosfärer. Vi har bjöd in Bibiana Prinoth, som är doktorand vid Lunds observatorium, att berätta om de senaste upptäckterna. Det blev också en spännande gymnasieprojektpresentation och det senaste om Webb-teleskopet och vår egen teleskopsatsning ute i Oxie.

Cirka 40 personer närvarade på sällskapets andra möte för året (se programmet), varav ungefär hälften via vår zoom-sändning. På föreningsnytt betonade ordföranden att det behövs fler aktiva personer som är beredda att hjälpa till med sin kompetens och sin tid (se Nyhetsbrev 1 mars 2023).

Anders Hjelset är projektledare för vår stora teleskopsatsning och gav en genomlysning av projektet som innebär att vi snart har igång ett toppmodernt 40 cm teleskop på Tycho Brahe-observatoriet.

Evelina Andersson är en gymnasist från Smögen och hon presenterade på ett imponerande sätt sitt projektarbete om att via fotometri med vårt fjärrstyrningsbara teleksop åldersbestämma en öppen stjärnhop. Ordföranden avslutade första halvan av mötet med att visa några av medlemmarnas bilder av Venus-Jupiter konjuktionen och därefter de senaste från James Webb-teleskopet. 

 

Bibiana Prinoth berättade i huvudföredraget om så kallade heta Jupiters, det vill säga stora, gasformade, exoplaneter som ligger nära sina värdstjärnor och därför är starkt upphettade. Genom detaljerade studier av spektra, gjorda med några av världens största teleskop, kunde hon redovisa resultat om vilka  sorts ämnen man hittills funnit. Bibianas presentation var givande för alla i publiken icke minst genom sitt pedogogiska upplägg.

Det blev som vanligt många frågor, överräckning av en liten present och ett klistermärke. Märket med vår logo lovade Bibiana att på lämpligt sätt ta med sig till Chile och sätta på ett av de stora teleskopen...

Hela mötet spelades in och finns tillgängligt på vår Youtube-kanal.