litenastb

 

NYHETSBREV 99  1 mars 2023

Hej,

Som du vet har sällskapet höga ambitioner för verksamheten. Den bedrivs huvudsakligen ideellt och av eldsjälar som brinner för astronomin. Vi är alltså mycket beroende av engagerade medlemmar och för att kunna fortsätta att utveckla vår verksamhet behövs fler engagerade!

Det finns ett antal specifika roller där vi behöver hjälp. Dessa roller innebär inte nödvändigtvis att man måste ta någon form av styrelseansvar utan mera att på egna villkor stå till förfogande där hjälp behövs.

Tycker du att något av nedanstående låter intressant eller har du egna förslag? Eller känner du kanske någon annan som skulle vilja hjälpa oss? 

Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du mer information!

IT person

Vi är några IT-kunniga personer men har icke desto mindre ett underskott på expertis och stort behov av hjälp inom IT-området. Värt att notera är att det mesta av detta kan skötas hemifrån. Några exempel:

   • Underhåll och uppdateringar av systemen som våra hemsidor bygger på.
   • Underhåll av e-postadresser inom föreningen.
   • Redaktör för hemsida
   • Redaktör för nyhetsbrev
   • Redaktör för Youtube och andra sociala medier

Barn- och ungdomsverksamhet

Barnverksamheten är en grundpelare inom vår verksamhet. Här behövs fler personer som tycker det är kul att jobba med barn. När det gäller ungdomsverksamhet har vi mycket ogjort och här behövs också nya initiativ och krafter.

Visningshållare

En av föreningens viktigaste aktiviteter är att hålla visningar på observatoriet för intresserade grupper (andra föreningar, näringsliv, skolklasser m.fl.). Innehållet kan variera och anpassas till målgrupp och önskemål om möjligt. Presentation av föreningen och verksamheten sker dock alltid. Vi bistår med material och utbildning.

Teleskopoperatör

Vi satsar just nu stort på ett nytt teleskop för visuella visningar, i första hand avsett för besökande grupper av skolor och allmänhet. Vi har även behov av en operatör för vårt avancerade fjärrstyrda teleskop.

Föreläsare

Föredragshållare som kan hålla föreläsningar på en mer grundläggande nivå, t.ex. om vårt solsystem. Tänkt målgrupp är nya medlemmar och en bredare allmänhet. Föreläsningarna är tänkta att vara relativt korta, ca 20-40 min, och kan genomföras såväl fysiskt som via Zoom.

Teknikansvarig

Många av våra möten är idag hybridmöten och fler aktiviteter skulle kunna spelas in digitalt för publicering på Youtube. Syftet är att stötta med tekniken såsom videoinspelning, zoom-sessioner, mikrofoner, ljussättning, övervaka chat, m.m.

 

Hälsningar,

Peter Linde                          Tomas Diez

 

Email built with AcyMailing