header2019
Möte torsdag 31 januari kl 19.00

 

Vintergatans födelse

 ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE inbjuder medlemmar och alla andra intresserade till månadsmöte nr 439. Fritt inträde.

 

Hur har Vintergatan bildats? Vi har bjudit in Oscar Agertz från Lunds univer-sitet för att förklara. Han kommer att presentera sina resultat från superdator-simuleringar av galaxbildning, och hur dessa hjälper astrofysiker att bättre förstå hur galaxer bildats och utvecklats över nästan 14 miljarder år sedan Big Bang.

Oscar tar också upp betydelsen av mörk materia och mörk energi för galaxbildning samt betonar hur enskilda stjärnors fysik, t.ex. supernovaexplosioner, kan forma utvecklingen av hela galaxer.

Tid: Torsdag 31 januari kl 19.00

Plats:  Hörsalen, Tekniska museet, Malmö. Teknikens och Sjöfartens hus , Malmöhusvägen (Malmö busslinjer 3 och 7, "Tekniska museet"). Ingång på husets västra kortsida, skyltad  SKÅNSKA INGENJÖRS­KLUBBEN.

 


PROGRAM


1. Föreningsnytt.
2. Månadens bild: Hans Hilderfors m fl visar sina senaste astrobilder.
3. MARS - vår "nygamla" ungdomsgruppering. Charlize Rosenblad, den nya MARS-ordföranden, berättar.
4. Tycho Brahes gravöppning avslöjar dödsorsaken. Ulf R Johansson och Klas Hyltén Cavallius.

Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg

6. Kvällens huvudföredrag: Vintergatans födelse. Oscar Agertz, bitr universitetslektor i astronomi vid Lunds universitet och forskare vid eSSENCE.

  Ni som har Facebook, länka gärna till vår hemsida.

 

 www.astb.se  -  www.tbobs.se - CassiopeiabloggenFacebook